Startpagina

Veel Glanerbrugse thema’s op stadsdeelcommissie Oost

Vorige week dinsdag vergaderde de stadsdeelcommissie Oost in het Ariënshuis van Liberein in Glanerbrug. Met relatief gezien veel Glanerbrugse thema’s op de agenda: wateroverlast in de Tolstraat, de visie kernwinkelgebied Glanerbrug, het participatieplan Gronausestraat en de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder. Omdat de leden van de stadsdeelcommissie de stukken niet op tijd binnen hadden en zich dus niet voldoende konden inlezen werd dit laatste punt van de agenda uitgesteld naar de vergadering van 5 maart. Op pagina 1 leest u het verhaal over de Gronausestraat, blijft over het verslag van de wateroverlast in de Tolstraat en de visie kernwinkelgebied van de dorpsraad Glanerbrug.

Wateroverlast in de Tolstraat

Schimmel in de woning, toiletpotten die overstromen, vloeren die rotten, tegels die in de douche van de muur knappen en putdeksels die bij hevige regenval uit de straat vliegen. Woordvoerder Gerrit Muller somt namens de talrijk aanwezige bewoners zonder moeite de overlast op waar de Tolstraat sinds 1996 mee te maken heeft. Volgens hem wordt de wateroverlast veroorzaakt door een niet goed aangelegde riolering. Het is een onhoudbare situatie, het water staat ons tot de lippen, houdt Muller de stadsdeelcommissie voor.

Het SP gemeenteraadslid wil van het gemeentebestuur weten waarom de bewoners van de Tolstraat in Glanerbrug al jaren problemen hebben met grondwater en wateroverlast nadat er in het verleden een nieuwe riolering werd geplaatst. De bewoners hebben bij de gemeente meerdere keren aangegeven dat de waterafvoer niet goed functioneert. Uit een enquête die de SP in december 2018 met en onder de bewoners heeft gehouden, blijkt dat de problemen nooit goed zijn aangepakt. Wethouder Niels van den Berg van stadsdeel Oost meent de situatie in eerste instantie niet zo goed te kunnen beoordelen, Hij stelt voor met een afvaardiging uit de Tolstraat in gesprek te gaan en de opbrengst van dat gesprek en eventuele maatregelen terug te koppelen in de stadsdeelcommissie van juni.

Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Eind november vorig jaar overhandigde Bart Klatt van de Dorpsraad Glanerbrug de visie kernwinkelgebied Glanerbrug aan de leden van de stadsdeelcommissie Oost. In het rapport van de dorpsraad worden voorstellen benoemd die als project opgepakt en uitgewerkt zullen moeten worden. Dit om de winkelboulevard aantrekkelijk te houden en aantrekkelijker te maken.

Vorige week dinsdag vertelde de vertrekkende voorzitter Theo de Boer dat het rapport moet worden gezien als een visiedocument dat aan kan schuiven bij de structuurvisie detailhandel waarmee de gemeente in de loop van dit jaar komt. Wethouder Niels van den Berg reageerde ingenomen op het feit dat het document niet als uitvoeringsdocument maar als visiedocument wordt beschouwd.

Zo kan het andere plannen zoals de structuurvisie en de plannen rond de herinrichting van de Gronausestraat ondersteunen.