Laatste Nieuws

Vacature voorzitter Dorpsraad

Bij mijn benoeming als voorzitter van de Stichting Dorpsraad Glanerbrug heb ik aangegeven dat ik dit maximaal voor een periode van 4 jaar wilde gaan doen. Dit is mijn inziens noodzakelijk voor een verversing van het bestuur, nieuw elan, frisse kijk en frisse ideeën. Het afgelopen jaar hebben we als bestuur veel mensen gesproken en informatie ingewonnen wat leeft in Glanerbrug, wat men als goed beoordeelt maar ook ondervonden wat duidelijk niet optimaal is en waar aandacht voor nodig is. Op onze website heb ik hier al een paar keer iets over vermeld. Die zaken zijn onder andere de voortdurende drugsproblematiek en de overlast veroorzakende jeugd in de wijk Oikos. Recent komen daar nog bij de vernielingen bij voetbalvereniging Eilermark. 

Daarnaast constateren we dat onze senioren en de sociaal zwakkere gezinnen extra aandacht verdienen. Ook het zwembad De Brug is voor ons een onderwerp waar destijds snel het besluit tot sluiting over is genomen. Hierover hebben we december 2019 opnieuw een brief aan het College en de Raad geschreven waarin wij de opties van een exploitatie door een externe organisatie uitgelegd hebben. Wij vinden dat een zwembad een basisfaciliteit moet zijn voor een dorp als het onze. Van jong tot oud wil en zal er graag gebruik van maken.

Lees meer: Vacature voorzitter Dorpsraad