Laatste Nieuws

Inzamelen herfstbladeren

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk. De grootste ronde is in het najaar. Begin 2021 vindt de tweede ronde plaats. Dan wordt het nog achtergebleven blad verzameld en opgehaald. De gemeente probeert daarbij de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden dus als eerste bladvrij gemaakt.

Verzamelplekken voor blad

Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente het gevallen blad op daarvoor geschikte plekken in uw wijk. Op het moment dat het meeste blad van de bomen is gevallen wordt het verzamelde blad machinaal opgehaald. De gemeente maakt daarbij gebruik van informatieborden met de tekst "Deze week ruimen wij het blad bij u in de wijk". De borden worden aan het begin van uw wijk geplaatst op hoofdwegen.

Lees meer: Inzamelen herfstbladeren

Vacature voorzitter Dorpsraad

Bij mijn benoeming als voorzitter van de Stichting Dorpsraad Glanerbrug heb ik aangegeven dat ik dit maximaal voor een periode van 4 jaar wilde gaan doen. Dit is mijn inziens noodzakelijk voor een verversing van het bestuur, nieuw elan, frisse kijk en frisse ideeën. Het afgelopen jaar hebben we als bestuur veel mensen gesproken en informatie ingewonnen wat leeft in Glanerbrug, wat men als goed beoordeelt maar ook ondervonden wat duidelijk niet optimaal is en waar aandacht voor nodig is. Op onze website heb ik hier al een paar keer iets over vermeld. Die zaken zijn onder andere de voortdurende drugsproblematiek en de overlast veroorzakende jeugd in de wijk Oikos. Recent komen daar nog bij de vernielingen bij voetbalvereniging Eilermark. 

Daarnaast constateren we dat onze senioren en de sociaal zwakkere gezinnen extra aandacht verdienen. Ook het zwembad De Brug is voor ons een onderwerp waar destijds snel het besluit tot sluiting over is genomen. Hierover hebben we december 2019 opnieuw een brief aan het College en de Raad geschreven waarin wij de opties van een exploitatie door een externe organisatie uitgelegd hebben. Wij vinden dat een zwembad een basisfaciliteit moet zijn voor een dorp als het onze. Van jong tot oud wil en zal er graag gebruik van maken.

Lees meer: Vacature voorzitter Dorpsraad