Laatste Nieuws

Wat is een geldezel? Hackshield helpt kinderen online weerbaar maken

Heb je een mobiel of tablet? Ken je iemand die is gehackt? Weet je wat een geldezel is? Met quizvragen, het uitdelen van ‘paspoorten’ en een welkomstwoord van wethouder Harmjan Vedder is donderdag 16 mei het startsein gegeven voor “Hackshield” in Enschede. Dat gebeurde op de openbare Daltonbasisschool Europa aan de Belgiëlaan, in een aula vol enthousiaste kinderen. 

Hackshield is een programma dat kinderen leert omgaan met onlinegevaren. Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd hun eerste mobieltje. Ze komen steeds jonger in aanraking met het internet. Digitale vaardigheden zijn daarom nodig. Kinderen kunnen te maken krijgen met phishing, cyberpesten of desinformatie.  Welzijnsorganisaties Incluzio en Alifa, het politiebasisteam van Enschede, Bureau Halt, de Daltonbasisschool Europa en de gemeente Enschede vinden het belangrijk dat kinderen ook online weerbaar zijn. Ze sloegen daarom de handen ineen, en besloten tot deelname aan “Hackshield in de klas”. Hackshield in de klas leert kinderen op een speelse manier digitale vaardigheden. Het programma bestaat uit 9 lessen die 30 tot 45 minuten duren. Hackshield ontwikkelde een kant-en-klaar lespakket met onder meer een website en lesbrieven. Leerlingen worden opgeleid tot “cyberagents”. De bedoeling is dat het project ook op andere scholen gaat draaien. 

Primeur in Enschede

Stefanie van der Vis-Rotting, directeur van de Daltonbasisschool Europa, is blij met de primeur van Hackshield in Enschede: “Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst. Dat betekent dat we ook oog moeten hebben voor digitale ontwikkeling en veiligheid. Er kan veel gebeuren op het internet waar we kinderen over kunnen leren. We hopen dat Hackshield dat op een eigentijdse en leuke manier doet." Wethouder Vedder (onderwijs en jeugd): “Het is belangrijk dat kinderen en jongeren ook online veilig opgroeien. We zijn daarom blij met het initiatief van Hackshield in de klas. Het is goed voor kinderen om te weten waar ze online op moeten letten.” 

Vaak grote gevolgen

Wolter Alberts, teamchef Enschede van de politie: “Jongeren groeien online op. Dat betekent dat je ze ook moet leren wat kan en mag. Ook in Twente worden jongeren slachtoffer van afpersing met naaktbeelden of online pesterijen die vaak grote gevolgen hebben. Door al op vroege leeftijd informatie te geven, maakt ze dat weerbaarder en weten ze beter wat ze moeten doen als ze in een vervelende situatie terecht komen.”

In memoriam - Germaine Hering

Op zondag 3 oktober ontvingen we het droevige bericht dat onze secretaris, Germaine Hering, aan de gevolgen van de ziekte melanoom is overleden.
 
Germaine was een zeer gewaardeerd, bevlogen, enthousiast, positief, meelevend en geliefd bestuurslid van de Dorpsraad Glanerbrug. Sinds jaar en dag in touw voor het dorp, de kinderen van Glanerbrug, de kerk, de straat of de school. En of het nou ging om het bedenken van spelletjes of het organiseren van diverse activiteiten: ze draaide haar hand er niet voor om. Het dorp heeft een ware duizendpoot verloren.
 
We zagen en merkten dat ze haar rol als secretaris met ontzettend veel plezier vervulde. Ze was gewoon geknipt voor die functie. Ze was dol op het schrijven van beleidsstukken en feilloos kon ze, zelfs zonder gelijk notulen te maken, nog verslagleggen van een vergadering waaraan ze zelf ook actief deelnam. Ze deed alles met passie en straalde altijd een positieve houding uit.
Germaine was niet alleen actief in de Dorpsraad. Vele verenigingen en organisaties konden op haar bouwen.
 
Zo maakte ze al bijna vijf jaar deel uit van het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug. In de aanloop naar 4 mei regelde ze de gastsprekers van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOll – heden die in de klas over de Tweede Wereldoorlog kwamen vertellen. Ook vroeg ze aan leerlingen van scholen of ze een gedicht of een verhaal wilden vertellen tijdens de herdenking bij het monument op het Heldersplein. En op 5 mei was Germaine behulpzaam als gastvrouw in de protestantse kerk.
 
Ze was actief als vrijwilligster bij parochie Maria Vlucht. Ze regelde rondom Pasen het maken en versieren van kaarsen, het maken van de Palmpasen en ook organiseerde ze de Palmpasenoptocht door de straten van ons dorp. En ze zat in de werkgroep gezinsviering en hielp met rondleidingen in de kerk voor de lagere scholen.
Verder was ze actief bij Sportverzorging Oost Nederland. Deze bloeiende vereniging bestaat inmiddels 5 jaar, mede mogelijk gemaakt door het enorme doorzettingsvermogen, kennis en kunde, verantwoordelijkheidsgevoel, energie, inzet en gedrevenheid van Germaine. Bij de Wielervereniging Lonneker, waar ze zelf jarenlang actief lid was, stond Germaine bij iedere georganiseerde tocht klaar om als EHBO’er én als post aanwezig te zijn.
Daarnaast zette Germaine zich ook nog eens in voor het FABLAB van Saxion te Enschede waar ze meegeholpen heeft het textiel lab-gedeelte up en running te krijgen.
 
En alsof het bovenstaande allemaal nog niet genoeg was, was ze buiten ons dorp ook nog eens heel actief bij Stichting Melanoom waar ze bijna zeven jaar als vrijwilligster werkzaam was. Ze was dé initiatiefneemster en kartrekker van de regionale Melanoom Infodag in Rijssen voor Noord- en Oost-Nederland. Ze bracht lotgenoten bij elkaar en motiveerde sprekers en andere geïnteresseerden voor deelname. Ze was bij deze stichting enorm waardevol bij de bewustwording en kennisdeling rondom de ziekte melanoom. De ziekte waaraan ze uiteindelijk is overleden.
 
Haar laatste bericht aan ons was “ik heb alles graag gedaan. En zonder mij lukt het jullie zeker Glanerbrug te laten stralen. Heel veel succes samen”…
Het gaf ons, als bestuur, opnieuw de bevestiging van haar betrokkenheid en van haar passie. Tot het eind. Bij alles wat ze deed.
We hopen met Germaine in onze gedachten haar werk voor Glanerbrug voort te kunnen zetten.
 
dankjewel, dat jij er was
dat je voor ons hebt klaargestaan
we kunnen slechts volmondig zeggen
een geweldig mens is heengegaan…
 
Germaine Hering mocht slechts 46 jaar worden.
Ze was een geliefde echtgenote van Frank en een toegewijde moeder voor Waldemar en Annika. Wij wensen Frank, Waldemar en Annika en haar naaste familie en vrienden heel veel kracht om dit enorme verlies te dragen.
 
Dorpsraad Glanerbrug
Bert, Coen, Henriette, Herman en Lorette
 
 
Germaine Hering