Agenda 2018

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt. Dit is het eerste deel.

 

1994-1998. Dorpsraad – Bouw en Milieudienst

De jaren negentig, de dorpsraad Glanerbrug heeft zijn bestaansrecht en meerwaarde  ruimschoots aangetoond, als ik mij als vrijwilliger bij de dorpsraad aanmeld.

Eind jaren negentig, het was een dorpsraad die door de inwoners en door de gemeente Enschede zeer gewaardeerd en gerespecteerd werd. Als nieuw dorpsraadlid wilde ik me voor het dorp en de gemeenschap inzetten.

Bij mijn aantreden oktober 1994 werd er binnen de dorpsraad gewerkt in commissies en veel ambtelijke zaken liepen in die tijd bij de gemeente Enschede via de afdeling Bouwdienst van de gemeente Enschede. Het waren de jaren waarin de gemeentelijke bouwdienst miljoenen tekort kwam en een gemeentelijke dienst was die veel macht en zeggenschap had. Het was een Bouwdienst, waar afdelingshoofden zich verschansten binnen hun eigen koninkrijkjes, en het bestuurders aan de wil ontbrak om daar doorheen te breken.

Lees meer: Dorpsraad blikt terug deel 1

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt.

deel 1, publicatiedatum, 21 september

1994-1998.   Dorpsraad – Bouw en Milieudienst

1995.   VINEX locatie “De Eschmarke”.

1996.   Twentestad.

1999-2018.   Verkeersdrukte op de Gronausestraat.

1998.   HOV

2000-2018.   ACWO

2003-2018.   Functionarissenoverleg.

2004-2006.   Verlengde Euregioweg.

2004-2018.   Aanpassingen in bestemmingsplannen.

2005-2008.   Verkeersplatform Glanerbrug.

2005-2015.   Het Sociaal Plan Ontdekkingsreizigerbuurt.

 

deel 2, publicatiedatum, 28 september

2006.   Ecozone op de Eschmarke

2007.   Maïsveld

2007-2012.   Wijkschouwen.

2008-2009.   Samen naar Buiten.

2008-2015.   Grensoverschrijdende Boomfeestdag.

 2008-2018.   Participatie.

2009.   Sociale Agenda Glanerbrug.

2009.   Herinrichting Gronausestraat.

2010.   Redemptoristenpark Glanerbrug

2010.   Kerkstraat

2011.   Afsluiting Spoorbaanstraat

2012.   Wijkbeheersplan en buurtautonomie Bentveld.

 

deel 3, publicatiedatum, 5 oktober

2013-2018.   Drugsproblematiek

 2013-2018.   Glanerbrug Werkt

 2013-2019.   Glanerbeekse Bindingen

2014-2017.   Bredeschool ontwerp en voortgang “Kindcentrum”.

2014-2018.   M.I.W. Meerjaren Investering Wegen en M.I.R. Meerjaren Investering Riool

2016.   Jongerenonderkomen.

2016-2018.   Themabijeenkomsten

2017.   Zwembad De Brug

 2018.   Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

1995-2018.   Algemene Dorpsbelangen

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te mogen nodigen voor de Openbare Dorpsraadvergadering van 27 septemberi.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Zoals altijd is eenieder hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn en wordt de mogelijkheid geboden zijn of haar inbreng te verwoorden.

Een vijftal dorpsraadleden heeft aangegeven eind 2018 te stoppen met hun werkzaamheden voor de dorpsraad, wat weer een uitdaging is voor nieuwe leden om het stokje over te nemen en op te komen voor het algemeen belang van het dorp.

Wilt u zich aanmelden als aspirant lid of in gesprek gaan met een van de dorpsraadleden dan kan dat op deze avond.

Op de agenda staat o.a.:

  • Voortgang vernieuwing dorpsraad
  • Fiets/Veiligheid Gronausestraat
  • Jongerenwerk Glanerbrug
  • Visie kernwinkelgebied