nieuwe wijkagenten Glanerbrug

Dennis Baaijens en Mark Elferink zijn de nieuwe wijkagenten in Glanerbrug. Dennis neemt de wijk van Wilfried Bossink over. “Dit houdt in dat ik de wijkagent ben van heel ‘oud’ Glanerbrug.” Mark neemt de wijk van Chantal Wassink over. “Dit betekent dat nu ik de wijkagent ben van Dolphia, woonwagenlocatie, Cascade, De Voskamp en industrieterrein Euregio.” Binnen de politie hebben beiden verschillende taakaccenten vervuld waaronder biker, horeca coördinator, jeugdagent en als lid van de Mobiele Eenheid.

“Wij vinden goed contact met de wijkbewoners een van de belangrijkste facetten van ons werk. Maar ook een goede samenwerking met netwerkpartners is van groot belang. Om een goed beeld te krijgen van wat er speelt in de wijk zijn wij afhankelijk van de meldingen die de wijkbewoners doen bij de politie. Hierbij is de meldingsbereidheid van de burger belangrijk. Als nieuwe wijkagenten zullen wij onze collega’s meer betrekken bij het wijkwerk. Wij zijn van mening dat wijkwerk voor elke politieagent is.

Overstijgende problematiek en de coördinatie is voor de wijkagent. Vanaf volgende week gaan wij gebruik maken van de reeds bestaande Facebook site ‘Politie Glanerbrug’ Hier gaan wij onder andere uitleg geven over de bijzonderheden in de wijk. Wij hebben beiden veel zin om aan de slag te gaan in de wijk!”

U kunt ze bereiken onder telefoonnummer: 0900-8844 of via e-mail: middels het contactformulier op de website van de politie (http://www.politie.nl).