Startpagina

Agenda openbare dorpsraad vergadering 17 november 2023

Aanvang: 19:30 uur
Locatie:   N.t.b.
Deze agenda heeft geen bijlagen

Voorlopige agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen
  3. Stand van zaken zwembad 'De Brug'
  4. Veiligheid
  5. Verkeer
  6. Handhaving
  7. Tolstraat (spreekrecht aangevraagd door Edsko Hekman)
  8. Wijkbeheer
  9. Overige actuele zaken
  10. Rondvraag