Uncategorised

Een droom die uiteenspat door bestuurders van de gemeente Enschede

Het eerdere sluiten en nu de dreigende sloop van De Brug is een ramp voor het dorp. Het verslechterd de kwaliteit en de diversiteit van het sportaanbod van onze inwoners. Hoe kunnen wij het Noaberschap in ere houden als alle voorzieningen verdwijnen?

Zwemmen is essentieel voor gezondheid en welzijn. Denk aan bestrijding van overgewicht, diabetes, hart- en vaatziekten, depressies maar ook eenzaamheid! Daarnaast is het een voorziening voor educatie en participatie. Denk aan zwemlessen, evenementen met mogelijkheden voor vrijwilligerswerk, stage, werkervaring en opleiding. Een zwembad stimuleert de sociale interactie, de integratie, de samenwerking en de verantwoordelijkheid van onze inwoners. 

In een brief aan de gemeente Enschede maken wij duidelijk waarom wij pleiten voor zwemwater in ons dorp.

Teken onderstaande petitie, mocht je dat al niet gedaan hebben:

https://www.petitie24.nl/petitie/4964/behoud-het-zwembad-de-brug-in-glanerbrug

 

DORPSRAADVERGADERING

Op donderdag 16 november, om 19:30 uur, houdt de Dorpsraad Glanerbrug een Openbare Dorpsraadvergadering.

Hierbij nodigen we je van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Locatie: Liberein - De Refter, Pater ten Winkelstraat 3, 7532 DC Enschede.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Stand van zaken zwembad 'De Brug'
 4. Voortgang Droom van Glanerbrug
 5. Veiligheid/Verkeer
  - aanpassingen Kerkstraat
  - ingezonden brief bewoner Heldershof
 6. Tolstraat
  - spreekrecht aangevraagd door Edsko Hekman
 7. Wijkbeheer
 8. Overige actuele zaken
  - buurtbus
 9. Rondvraag

We hopen je donderdag te mogen begroeten.

Geef je op voor het Klimaat Escaperoom spel

Zoals jullie hebben kunnen lezen op pagina 3 van de laatste editie van de Grensstreek komt op 1 november de Klimaat Escaperoom naar Glanerbrug (zie ook Grensstreek 19 oktober 2023 - Glanerbrug Digitaal). Jullie worden uitgenodigd, dan wel uitgedaagd, om als straat-team het spel ‘Adapt or Btrapped’ te spelen? Want weten jullie te ontsnappen aan de gevolgen van klimaatverandering en op tijd de escaperoom te verlaten?

De mobiele escaperoom staat op woensdag 1 november tussen 10 en 17 uur in de Schoolstraat in Glanerbrug. Jullie kunnen zelf een tijdslot reserveren via www.groenblauwtwente.nl/escaperoom.

Misschien weten jullie ook nog andere teams die jullie kunnen uitdagen om de escaperoom te spelen. Wethouder Marc Teutelink maakt aan het einde van de dag bekend wie de winnaar is.

De mobiele escaperoom maakt op een speelse, laagdrempelige manier mensen bewust van het veranderende klimaat en de gevolgen daarvan. Nu al merken we in Glanerbrug de gevolgen van klimaatverandering. Denk aan overlast en schade door erge regenbuien, hete zomers en droge maanden. Je kunt niet ontsnappen aan extreem weer. Maar je kunt je er wél op voorbereiden!

Agenda openbare dorpsraad vergadering 17 november 2023

Aanvang: 19:30 uur
Locatie:   N.t.b.
Deze agenda heeft geen bijlagen

Voorlopige agenda

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Stand van zaken zwembad 'De Brug'
 4. Veiligheid
 5. Verkeer
 6. Handhaving
 7. Tolstraat (spreekrecht aangevraagd door Edsko Hekman)
 8. Wijkbeheer
 9. Overige actuele zaken
 10. Rondvraag