Uncategorised

HELP DE NATUUR EEN HANDJE, HET IS BELANGRIJK

De Internationale Dag van de Biodiversiteit wordt dit jaar op woensdag 22 mei gehouden. Jaren geleden is deze dag door de Verenigde Naties uitgeroepen. Dat betekent dat het onderwerp belangrijk is. Maar wat is biodiversiteit? En waarom is dat belangrijk?

Allereerst: wat is biodiversiteit? Simpel gezegd alles wat leeft in de natuur zoals planten, bomen, dieren, bacteriën, schimmels en andere micro-organismen. Dus van zeer groot tot zeer klein. Het gaat niet alleen om de variatie tussen soorten, maar ook om de variatie binnen de soorten. 

Elke soort heeft zijn eigen leefwijze: dat betekent dat er verschillen zijn in bijvoorbeeld wat er wordt gegeten, waar wordt genesteld, hoe er wordt voortgeplant en hoe de jongen worden grootgebracht. Die verschillen hebben ook te maken met waar de soort voorkomt; het is duidelijk dat er in Zuid-Amerika andere planten en dieren leven dan bij ons, en in Australië weer andere.

Maar ook in Nederland verschilt de biodiversiteit per streek, regio en zelfs per tuin. Dan gaat het niet om de huismus, want die zien we overal wel, maar meer om soorten insecten en diertjes in de grond.

Bijen en hommels

Een rijke biodiversiteit is belangrijk. Want daar danken we voedsel, maar ook drinkbaar water, zuurstof en zuivere lucht aan. Om dat duidelijk te maken nemen we als voorbeeld de bijen.

Zonder bestuiving door bijen, hommels en andere insecten zouden wij ruim een derde van onze voeding moeten missen. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van de voedingsgewassen. Zonder bijen en hommels zouden we geen fruit als kersen, appels, frambozen en mango’s hebben. En ook groenten als courgettes, paprika’s en avocado’s zouden verdwijnen zonder de bij.

De bijen zelf moeten uiteraard ook voedsel hebben en daar zijn bloemen voor: als brandstof (suikers uit de nectar) maar ook om hun lichaam op te bouwen (stuifmeel). Helaas gaat het niet goed met de bij en andere insecten. Leefgebieden worden verstoord of vernietigd waardoor veel biodiversiteit verloren gaat.

Bijdragen aan biodiversiteit

Wie een tuin heeft kan, op kleine schaal, de bijen helpen door het aanplanten van geschikte bomen, struiken, biologische bloembollen en het zaaien van zaden. Planten die goed zijn voor de biodiversiteit zijn onder meer duizendblad, herfstaster, kattenkruid, lavendel, slangenkruid, vlinderstruik en wilde marjolein. Benieuwd naar de gehele lijst met bomen, heesters, klimplanten en vaste planten die bijdragen aan biodiversiteit? Neem dan een kijkje op de website van Steenbreek of neem een kijkje op de website van GroenBlauwEnschede en bekijk de infobladen onderaan het artikel.

Zo wil Dorpsraad Glanerburg de 2,2 miljoen euro van Enschede besteden

Het liefst willen ze nu alle twee: een zwembad en een ontmoetingscentrum. Maar er is maar één keer 2,2 miljoen euro voor het dorp beschikbaar. De Dorpsraad Glanerbrug spreekt zijn voorkeur uit.

      

Het is een voldongen feit: zwembad De Brug staat op de slooplijst. In augustus komt er nog een onderzoek naar eventueel beschermde flora en fauna op die plek maar daarna volgt onverbiddelijk de sloopkogel. De dorpsraad wil nu op die centrale plek in Glanerbrug een ontmoetingscentrum voor de inwoners van het grensdorp.

Om het pleidooi daarvoor kracht bij te zetten, vraagt de dorpsraad de inwoners de komende weken welke voorzieningen zij daar graag zien. En of ze er ook de handen uit de mouwen willen steken. Waar ze dan aan denken? „De biljartclub, de kaartclub, maar er is nog zoveel meer, zij mogen het zeggen.”

„Mensen moeten langer zelfstandig wonen. Dan kunnen ze elkaar hier ontmoeten, maar ook info ophalen over de bijstand of de WMO. Dat daar ook de wijkwijzer inzit, de woningstichting of de politie daar spreekuren heeft”, aldus Herman Koers, (plv.)voorzitter van de dorpsraad. Nu is er in het dorp niet zo’n plek.

AGENDA OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 20 MAART 2024

Geachte lezer,

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de openbare dorpsraadvergadering op 20 maart a.s.. Bijgevoegd meer informatie en de voorlopige agenda.

Aanvang: 19:30 uur
Locatie:   Brasserie De Refter (Liberein), Pater ten Winkelstraat 3
Deze agenda heeft geen bijlagen

(Voorlopige) agenda

  1. Opening en vaststelling vergadering
  2. Mededelingen
  3. Stand van zaken heropening zwembad 'De Brug'
  4. Herontwikkeling omgeving De Brug
  5. Gemeentelijke mededelingen (wijkbeheer en Stadsdeelmanagement)
  6. Dorpsbuurtbus Glane (Losser-Glane-Glanerbrug) Martha Horstman
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

We hopen u deze avond te mogen begroeten.

2,2 Miljoen blijft voor Glanerbrug en onderzoek naar haalbaarheid sporthal + zwembad

 

Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van een sporthal én een zwembad in Glanerbrug. Dat zou een plek moeten krijgen aan de Ekersdijk. De gereserveerde 2,2 miljoen euro voor het zwembad wordt nu eerst in een nieuw 'dorpshuis' gestoken.

Nog vóór duidelijk is of en hoe de drie voetbalverenigingen in Glanerbrug gaan samenwerken aan de Ekersdijk, wil Burgerbelangen een sporthal en zwembad op die plek. Die wens verbaast de gemeenteraad van Enschede. Er moet een zogenoemde multifunctionele sportaccommodatie komen, een terrein met kleedkamers, kantine en kantoren voor de voetbal- en andere sportverenigingen in Glanerbrug.

Niet eens

Maar de voetbalclubs komen er niet uit. Toch wil BBE daarop vooruitlopend al een sporthal met zwembad op die plek. Een zwembad omdat Burgerbelangen nog steeds vindt dat Glanerbrug een eigen zwembad verdient. Op verzoek van BBE heeft Enschede 2,2 miljoen euro uitgetrokken voor het heropenen van zwembad De Brug. Dat laatste is mislukt, binnenkort valt het zwembad ten prooi aan de sloopkogel.

Verder pleit BBE nu ook voor een sporthal omdat er 7 zijn in Enschede en er stad als deze er 9 tot 12 behoort te hebben. D66-raadslid Linsey van der Veen maakt zich er al jaren hard voor. Zij verbaast zich erover dat BBE nu met dat voorstel komt: een sporthal bij het Bonhoeffer College Van der Waalslaan ligt meer voor de hand en is goedkoper.

Integriteit

Van der Veen is hoogst verbaasd dat BBE nu met dit voorstel komt, eerder zou wethouder Niels van den Berg van sport er bij de sportclubs al mee gezwaaid hebben. Nog voor de gemeenteraad ervan wist. Daarmee suggereert van der Veen een een-tweetje tussen de wethouder en BBE. Van den Berg spreekt die lezing tegen. Raadslid Van Wakeren van BBE, de man achter het voorstel, vindt die verdenking schaamteloos.

Noodzaak

Uiteindelijk stemt een meerderheid van de gemeenteraad in met het onderzoek naar de noodzaak en de kosten van een sporthal en het zwembad aan de Ekersdijk. Dat wil nog niet zeggen dat het er ook komt. Die 2,2 miljoen euro voor zwembad De Brug liggen er nog steeds. Het blijft geld voor Glanerbrug. En hoewel iedereen er plannen mee heeft, is het maar een keer uit te geven. Het plan van Enschede Anders wordt gedragen door de gehele gemeenteraad: steek het in een soort dorpshuis op die plek. "Zwembad De Brug wordt gesloopt, neem dan ook het jeugdhonk 'de Hut' ernaast mee en bouw een nieuw onderkomen", stelt fractievoorzitter Herman Brouwer voor.

Wensen en ideeën

Daar kan dan ook de wijkcoach, de politie, de dorpsraad en alles wat de buurt en het dorp verder nodig heeft, een plek krijgen. De gemeenteraad krijgt de opdracht om met de leden van de dorpsraad en de jongeren te praten over hun wensen en ideeën.