Startpagina

BELANGRIJKE BIJEENKOMST VOOR ZWEMBAD DE BRUG

Op donderdag 22 juni om 19:30 uur houdt de Dorpsraad Glanerbrug een belangrijke Openbare Dorpsraadvergadering. U bent die avond van harte welkom bij het Ariënshuis in De Refter aan de Pater ten Winkelstraat 3 te Glanerbrug. De koffie staat klaar.

De agenda voor deze avond is:
1. Opening / Mededelingen
2. Stand van zaken heropenen zwembad 'De Brug' met rapportage door Synarchis
3. Veiligheid
4. Verkeer
5. Handhaving
6. Wijkbeheer
7. Overige actuele zaken
8. Rondvraag

KOMT ALLEN!!!