Startpagina

2,2 miljoen voor heropening De Brug...

Met groot genoegen heeft de Dorpsraad Glanerbrug kennisgenomen dat de coalitiepartijen onze plannen m.b.t. het zwembad ondersteunen en daarvoor 2,2 mln in het coalitieakkoord hebben vrijgemaakt.

Wij zien onze standvastigheid en doorzettingsvermogen met dit beschikbare budget beloond, wat een stap in de goede richting is en wat een belangrijk perspectief biedt voor een zwemvoorziening in Glanerbrug.

Wij gaan nog steeds uit van de heropening van het zwembad de Brug voor minimaal 15 jaar, omdat:

  • Er een breed draagvlak in Glanerbrug is voor een zwemvoorziening, zoals uit de door ons gehouden animopeiling blijkt
  • Wij nu zekerheid willen hebben, omdat het zwembad al te lang dicht is en nieuwbouw elders nog vele jaren gaat duren en wellicht niet dekkend is met deze 2.2 mln.

Over de precieze invulling en daaraan verbonden voorwaarden van deze 2,2 mln zullen wij in overleg treden met de gemeente. Wij verwachten dat het geld op z’n vroegst in 2023 beschikbaar komt, omdat de besluitvorming daarover onderdeel is van het gemeentelijk (jaarlijkse) begrotingsproces.  

De gemeente is nu aan zet. Wij wachten ook nog op een reactie van de gemeente voor welke, door ons in mei ’22 voorgelegde opties, zij kiest. Het gaat dan om:

Optie 1: De gemeente gaat als eigenaar van het zwembad de exploitatie uitbesteden aan een derde partij of

Optie 2: De gemeente draagt het zwembad voor een symbolisch bedrag over aan een nieuwe rechtsvorm (Btw plichtige stichting of vereniging) die zorgdraagt voor exploitatie van het zwembad. Het toegezegde geld van de gemeente komt dan ter beschikking van deze stichting om met dat geld de renovatie van het zwembad te bekostigen voor tenminste 15 jaren.

Voor beide opties geldt wat ons betreft:

  1. Het belang van participatie vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door sponsoring van burgers en/of bedrijven bij te dragen aan kostenreductie van de renovatie en/of exploitatie, door als vrijwilliger bij te dragen aan de exploitatie zoals bijv. als toezichthouder, instructie, huishoudelijke taken.
  2. De gasteller op ‘0’ om zo bij de exploitatie niet afhankelijk te zijn van de grillige kosten op de energiemarkt.
  3. Glanerbrug blijft betrokken bij de verdere uitwerking/uitvoering