Startpagina

Agenda openbare vergadering 24 maart 2022

Aanvang: 19:30 uur
Locatie:   Noaberhuus, Schipholtstraat 45 te Glanerbrug
Deze agenda heeft geen bijlagen

Voorlopige agenda

1. Opening en welkom
2. Vaststelling agenda
3. Stand van zaken rondom Zwembad De Brug
4. Ontwikkelingen rondom de Droom van Glanerbrug
5. Mededelingen
    Gastspreekster Karin Koers: Project eenzaamheid
6. Informatie vanuit de gemeente Enschede
    Wijkregisseur / Stadsdeelmanagement / Stadsdeelbeheer
7. Mededelingen
8. W.v.t.t.k.
9. Sluiting