2,2 miljoen voor heropening De Brug...

Met groot genoegen heeft de Dorpsraad Glanerbrug kennisgenomen dat de coalitiepartijen onze plannen m.b.t. het zwembad ondersteunen en daarvoor 2,2 mln in het coalitieakkoord hebben vrijgemaakt.

Wij zien onze standvastigheid en doorzettingsvermogen met dit beschikbare budget beloond, wat een stap in de goede richting is en wat een belangrijk perspectief biedt voor een zwemvoorziening in Glanerbrug.

Wij gaan nog steeds uit van de heropening van het zwembad de Brug voor minimaal 15 jaar, omdat:

  • Er een breed draagvlak in Glanerbrug is voor een zwemvoorziening, zoals uit de door ons gehouden animopeiling blijkt
  • Wij nu zekerheid willen hebben, omdat het zwembad al te lang dicht is en nieuwbouw elders nog vele jaren gaat duren en wellicht niet dekkend is met deze 2.2 mln.

Over de precieze invulling en daaraan verbonden voorwaarden van deze 2,2 mln zullen wij in overleg treden met de gemeente. Wij verwachten dat het geld op z’n vroegst in 2023 beschikbaar komt, omdat de besluitvorming daarover onderdeel is van het gemeentelijk (jaarlijkse) begrotingsproces.  

De gemeente is nu aan zet. Wij wachten ook nog op een reactie van de gemeente voor welke, door ons in mei ’22 voorgelegde opties, zij kiest. Het gaat dan om:

Optie 1: De gemeente gaat als eigenaar van het zwembad de exploitatie uitbesteden aan een derde partij of

Optie 2: De gemeente draagt het zwembad voor een symbolisch bedrag over aan een nieuwe rechtsvorm (Btw plichtige stichting of vereniging) die zorgdraagt voor exploitatie van het zwembad. Het toegezegde geld van de gemeente komt dan ter beschikking van deze stichting om met dat geld de renovatie van het zwembad te bekostigen voor tenminste 15 jaren.

Voor beide opties geldt wat ons betreft:

  1. Het belang van participatie vanuit de samenleving. Bijvoorbeeld door sponsoring van burgers en/of bedrijven bij te dragen aan kostenreductie van de renovatie en/of exploitatie, door als vrijwilliger bij te dragen aan de exploitatie zoals bijv. als toezichthouder, instructie, huishoudelijke taken.
  2. De gasteller op ‘0’ om zo bij de exploitatie niet afhankelijk te zijn van de grillige kosten op de energiemarkt.
  3. Glanerbrug blijft betrokken bij de verdere uitwerking/uitvoering

Yes! Heropening zwembad De Brug

Overal klinkt gejuich in het dorp nu bekend is geworden dat de gemeente in het coalitieakkoord een bedrag van 2,2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om het zwembad De Brug te heropenen. De Dorpsraad Glanerbrug is ontzéttend trots en blij met deze toezegging maar laat de champagnekurken nog niet knallen. Dit omdat de voorwaarden en de rechtsvorm rondom de heropening nog niet helder zijn. Hierover zal de Dorpsraad eerst in gesprek moeten met de gemeente.
Daarnaast willen we ook zeker weten of de lokale gemeenschap inderdaad bereid is om haar bijdrage te leveren bij de instandhouding van het zwembad. Daarom vragen we iedereen die het zwembad een warm hart toedraagt om aanstaande donderdagavond zich te melden bij de openbare dorpsraadvergadering bij café De Heksenketel aan de Gronausestraat 1319.
De inhoud van de agenda voor deze avond zal voornamelijk bestaan uit de heropening van het zwembad en hoe we de opties die er zijn kunnen invullen. Ook zal de Droom van Glanerbrug op de agenda staan.
We nodigen hierbij IEDEREEEN uit om op donderdag 16 juni om 19:30 uur aanwezig te zijn bij De Heksenketel in Glanerbrug.
#Glanerbrug #Enschede #zwembad #DeBrug #heropenen

Red zwembad De Brug | Geld inzamelen | Doneeractie.nl

Agenda openbare vergadering 24 maart 2022

Aanvang: 19:30 uur
Locatie:   Noaberhuus, Schipholtstraat 45 te Glanerbrug
Deze agenda heeft geen bijlagen

Voorlopige agenda

1. Opening en welkom
2. Vaststelling agenda
3. Stand van zaken rondom Zwembad De Brug
4. Ontwikkelingen rondom de Droom van Glanerbrug
5. Mededelingen
    Gastspreekster Karin Koers: Project eenzaamheid
6. Informatie vanuit de gemeente Enschede
    Wijkregisseur / Stadsdeelmanagement / Stadsdeelbeheer
7. Mededelingen
8. W.v.t.t.k.
9. Sluiting

Update over zwembad De Brug  

De Dorpsraad samen met diverse externe adviseurs in gesprek gegaan om de mogelijkheden te bekijken voor heropening van zwembad De Brug. Daarbij wordt gekeken naar de begroting, exploitatie, financiering en toekomstige rechtsvormen. Dat zijn zaken die veel tijd kosten en zeer zorgvuldig moeten gebeuren.

Daarnaast hebben we in februari een animopeiling gehouden onder de Glanerbruggers. 2172 personen hebben vervolgens de enquête ‘Zwembad De Brug: open of slopen’ volledig ingevuld. Bijna 90% van de deelnemers gaf aan ook in het verleden gebruik te hebben gemaakt van het zwembad. Het merendeel hiervan maakte eerder 1 à 2 maal per week gebruik van het zwemwater. 63% van alle respondenten gaat nu, meestal 1x per week, naar een ander zwembad in de buurt. Wij vinden dat een onwenselijke situatie.

2059 personen (95%) hebben aangegeven weer gebruik te willen gaan maken van het zwembad als het heropend wordt. De meerderheid hiervan komt dan voor recreatief zwemmen maar ook het banenzwemmen, de zwemles, de groepslessen, de verenigingensporters en de doelgroep-zwemmers willen weer graag zwemmen in De Brug.

We hebben ook gevraagd of er mensen mee willen helpen als vrijwilliger als het zwembad heropend is. We waren blij verrast met de wijze waarop de Glanerbruggers het dorp een warm hart toedragen: 16 gediplomeerde toezichthouders willen helpen en 90 nog niet gediplomeerden zijn geïnteresseerd. 11 gediplomeerde zwemonderwijzers willen vrijwillig helpen bij het geven van zwemles en 59 niet-gediplomeerden hebben hun bereidheid getoond om het zwembad in stand te houden. En maar liefst 395 personen willen helpen bij huishoudelijke taken zoals schoonmaak, receptie, kassa of horeca. Wij vonden deze reacties hartverwarmend en bovenal: bemoedigend!

Wat ons verder stimuleerde was het positieve antwoord van 1134 personen op de vraag of men bereid is een eenmalige donatie te doen. Variërend van €2,50 tot €1.000,- is er bijna €45.000,- toegezegd. 325 personen zien wel wat in een maandelijkse sponsoring waarbij een mogelijke opbrengst dan bijna €3.500,- per maand zou kunnen zijn.

We hebben in onze enquête nog veel meer vragen gesteld. Lees hier alle antwoorden. Deze antwoorden hebben de Dorpsraad in ieder geval enorm gestimuleerd om ons hard te blijven maken voor een heropening. We onderzoeken dan ook alle opties grondig en zorgvuldig.

We participeren ook in De Droom van Glanerbrug: een groep kartrekkers die samen met inwoners kijkt hoe Glanerbrug er over 10 jaar uit zou moeten zien qua voorzieningen. Bij de vraag naar de wensen voor het dorp, kwam het heropenen van het zwembad heel vaak aan bod.

Onze volgende stap is om op 31 mei alle cijfers voor te leggen aan de Stadsdeelcommissie Oost. Aan ons én aan de positieve input vanuit het dorp zal het in ieder geval niet liggen! Samen gaan wij ervoor!!

PS: we zoeken nog bestuursleden, dus als je mee wilt denken over wat er reilt en zeilt in ons dorp: kom ons team dan versterken! (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Zwembad De Brug: "open of slopen"?

Zoals jij misschien al weet zijn wij, de Dorpsraad Glanerbrug, bezig om te onderzoeken of het in 2017 gesloten zwembad De Brug weer kan worden heropend. Van de gemeente hebben wij tot eind maart 2022 de mogelijkheid gekregen om met een haalbaarheidsonderzoek te komen. Dit moet antwoord geven op de vraag of het zwembad voor de periode van 15 jaar weer winstgevend uitgebaat kan worden.

Bij het opstellen van dit haalbaarheidsonderzoek hebben wij jouw hulp nodig! Daarom vragen wij jou om de 17 vragen van onze enquête (anoniem) in te vullen. 

Alvast bedankt voor je medewerking!
Klik HIER om de enquête te openen