Agenda 2017

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

De politie heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de grootste reorganisatie uit de geschiedenis. En ook dit jaar stonden en staan een aantal veranderingen op stapel. En Glanerbrug blijft ook niet buiten schot. Chantal Wassink, wijkagent voor Glanerbrug Noord is eind april vertrokken naar Hardenberg. En ook Wilfried Bossink, nu nog wijkagent voor Glanerbrug Zuid, verkast binnen enkele maanden naar Boekelo. Dennis Baaijens en Mark Elferink zijn voor deze twee in de plaats gekomen. Zij maken nu deel uit van team Oost. Glanerbrug zal de komende maanden niet alleen kennis maken met Dennis Baaijens en Mark Elferink, maar krijgt ook te maken met een nieuwe opzet. De wijkagenten zullen op een andere manier gaan functioneren. Operationeel expert Robin van der Heide van het team Enschede Oost van Politie Oost Nederland beantwoordt een aantal vragen over de nieuwe opzet. Wat is het verschil in opzet? Blijven er nog wel wijkagenten in Glanerbrug? De nieuwe opzet zal zijn dat niet alleen de wijkagenten zaken in de wijk gaan aanpakken en aanspreekbaar zijn maar het gehele team. Het politieteam Enschede-Oost bestaat dan ook uit 26 politieagenten die voor de burgers in Enschede-Oost klaar staan. Indien u met een probleem zit waarbij u specialistische hulp nodig heeft kunt u de wijkagent vragen hierin mee te participeren en u te adviseren. De wijkagent kan immers niet op alle plekken tegelijk zijn en zet werkzaamheden uit binnen het team. Het kan dus zijn dat u vraagt naar de wijkagent en een andere collega te spreken krijgt die met uw vraag/probleem aan de slag gaat. Overigens wijzen wij er wel op dat in overlast situatie/buurtconflicten u eerst aan zet bent. Meestal zijn (kleine) problemen gemakkelijk door u zelf op te lossen. Mocht het probleem niet oplosbaar zijn denkt u dan ook eens aan buurtbemiddeling te bereiken op: 06–533 47 021.

Wat betekent dat dus voor het functioneren van de nieuwe wijkagenten?

Het werk dat de wijkagent uitvoert zal niet veranderen. De manier waarop hij dat doet veranderd wel. Hij betrekt nu veel meer zijn team en zet zaken weg zodat de burger sneller geholpen wordt. Hierdoor zal de burger veel sneller bericht van de politie ontvangen en werken we naar een hogere tevredenheid.

Hoe is de politie in het algemeen en de wijkagenten in het bijzonder in de nieuwe opzet te bereiken?

Telefonisch contact is nu nog de manier waarop u het snelste contact met de politie kunt krijgen. Het algemene nummer is bij geen spoed 0900-8844 en bij spoed 112. De wijkagenten gaan met de tijd mee en maken ook gebruik van digitale middelen. Op http://www.politie.nl kunt u, uw wijkagent via het postcode gebied waarin u woont opzoeken en contact leggen met uw wijkagent. Verder willen wij de burger verzoeken om bij verdachte situaties altijd de politie te bellen. Dus bij twijfel bellen!

 UITNODIGING viering Bevrijdingsdag 2017 in Glanerbrug

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit voor de viering van Bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei 2017 met een gevarieerd muzikaal programma in de Hervormde kerk aan de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug.

Het programma:

  •  18.30 uur Ontvangst in Hervormde kerk
  • 19.00 uur Opening
  • Daarna tot 21.00 uur een bijzonder en afwisselend programma met optredens van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug, mannenkoor De Brugger Zangers uit Glanerbrug en gemengd koor AGAtissimO uit Epe (Duitsland). Ook zullen sprekers namens de gemeente Enschede, Gronau en Euregio kort het woord voeren.
  • Tegen 21.00 uur zullen leerlingen van de OBS Glanerbrug Noord met het bevrijdingsvuur bij de Hervormde kerk arriveren. Om 21.00 uur zal het bevrijdingsvuur voor de kerk worden aangestoken, gevolgd door het Wilhelmus door Wilhelmina. Tot 22.00 uur is er nog een informele afsluiting van deze feestelijke avond.

 UITNODIGING Dodenherdenking Glanerbrug 2017

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit om op donderdag 4 mei 2017 deel te nemen aan de dodenherdenking in Glanerbrug. Wanneer u ook de rondgang langs de oorlogsgraven wilt maken wordt u verzocht om 18.30 aanwezig te zijn op begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat. Wanneer u alleen mee wilt lopen in de stille tocht wordt u verzocht om 19.00 uur op Doodenzorg aanwezig te zijn. De stille tocht gaat vanaf begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat via de Stolpersteine aan de Gagelsraat, Veldstraat en Gronausestraat naar het Heldersplein. Mensen die niet mee kunnen lopen, maar wel bij de herdenking aanwezig willen zijn, worden verzocht om 19.40 uur op het Heldersplein aanwezig te zijn. De officiële dodenherdenking begint daar om 19.45 uur.

Lees meer: Dodenherdenking 2017

De Gemeente Enschede heeft adviesbureau Olco gevraagd een zwembadvisie voor Enschede op te stellen. Met onderstaand schrijven is de Dorpsraad Glanerbrug hierover geïnformeerd.

 

Beste wijk en dorpsraden,

Graag informeer ik u over het proces om te komen tot een zwembadvisie voor de stad Enschede.

Olco Advies werkt in opdracht van de gemeente Enschede aan een zwembadvisie voor 2025. Aanleiding is het onderzoek dat het Mulierinstituut heeft uitgevoerd onder de zwembaden, waarbij naar voren is gekomen dat het beschikbare zwemwater voldoende is, maar niet meer aansluit bij de behoefte in Enschede. Enschede heeft bijvoorbeeld geen wedstrijdbad.

Bezuinigen zwembaden

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten om € 272.000,- te bezuinigen op de zwembaden. Om deze financiële opgave te realiseren, heeft de raad besloten om  zwembad De Brug te sluiten per 1 januari 2018. Daarnaast is het voornemen uitgesproken om op termijn Het Slagman te sluiten om een nieuw zwembad mogelijk te maken. 

Wethouder Jurgen van Houdt: “Met de zwembadvisie willen we onderzoeken hoe we in de toekomst beter kunnen aansluiten bij de zwembehoefte van bewoners en wat dat zou gaan kosten. Daarnaast biedt een nieuw zwembad besparingsmogelijkheden omdat we het duurzaam en efficiënt willen bouwen. De locatie is nog niet bekend. Diverse opties liggen nog open, maar het moet wel passen in de bezuinigingsopgave van de raad.”

Proces

In februari zijn er bijeenkomsten geweest met drie groepen gebruikers: educatie, prestatie en zorg/ouderen, om hun ideeën en wensen op te halen (in april/mei wordt aan deze groep een terugkoppeling gegeven). Vanaf afgelopen week kunnen de recreatieve gebruikers en baanzwemmers via een enquête input leveren voor de zwembadvisie. Dit kan tot 1 april via een enquêteformulier waarin aandacht is voor zwembehoefte, zwemmotieven en wensen ten aanzien van zwemmen. Deze enquêtes kunnen worden ingevuld bij de zwembaden Aquadrome, De Brug en Het Slagman.

Uiterlijk in oktober dit jaar wordt de zwembadvisie behandeld in de raad. Als de data hiervoor bekend zijn zult u hierover geïnformeerd worden.