Agenda 2017

Komende week start de gemeente met de asfalteringswerkzaamheden. Hieronder vind je de uitgebreide informatie over de werkzaamheden op de Gronausestraat en Oostweg:

  1. Dinsdag 25 april en woensdag 26 april wordt de deklaag  van het asfalt op de zuidelijke helft Gronausestraat, van singel tot Heidevlinder vervangen. Bij deze werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer over de busbaan geleid. Het verkeer van een aantal zijstraten wordt  omgeleid.
  2. Van 27 april (Koningsdag) t/m 1 mei (Duitse dag van de arbeid) is de Gronausestraat volledig open.
  3. Van 2 mei t/m 5 mei wordt de deklaag Noordelijke rijbaan (zijde Miro) Gronausestraat geasfalteerd, van singel tot Heidevlinder.  Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden over de busbaan geleid
  4. Vanaf 2 mei t/m 5 mei is de Oostweg, tussen rotonde Keppelerdijk en N35 geheel afgesloten. Er wordt een sluis voor landbouwvoertuigen aangelegd op de Oostweg. Deze wordt aangelegd zodat landbouwvoertuigen dan vanaf de Kersdijk de Oostweg op kunnen rijden en niet meer door de woonwijk rijden. Er wordt een geleider aangebracht en  ter plaatse van de Kersdjik wordt het profiel van de Oostweg verbreed. Vanwege deze werkzaamheden wordt het verkeer aan de westzijde omgeleid via de N35/Zuiderval/singels/Gronausestraat en aan de oostzijde via de N35/Amtsvennweg/Gronau/Gronausestraat.
  5. Vanaf vrijdagavond 5 mei 19:00 t/m maandagmorgen 8 mei 05:00 wordt het kruispunt Gronausestraat-Oostweg-Euregioweg opnieuw geasfalteerd.  Naast het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen en markeringen worden er ook nieuwe detectielussen voor de verkeersregelinstallatie aangebracht.  Om deze werkzaamheden in deze korte periode uit te voeren wordt hier dag en nacht doorgewerkt. Het kruispunt is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via de Amtsvennweg/N35/Zuiderval/singels.

Het is een  bewuste keuze van de gemeente om de werkzaamheden in de periode van de meivakantie, en zo snel als mogelijk, uit te voeren om zo de overlast voor het verkeer zo gering mogelijk te houden.

De Gemeente Enschede heeft adviesbureau Olco gevraagd een zwembadvisie voor Enschede op te stellen. Met onderstaand schrijven is de Dorpsraad Glanerbrug hierover geïnformeerd.

 

Beste wijk en dorpsraden,

Graag informeer ik u over het proces om te komen tot een zwembadvisie voor de stad Enschede.

Olco Advies werkt in opdracht van de gemeente Enschede aan een zwembadvisie voor 2025. Aanleiding is het onderzoek dat het Mulierinstituut heeft uitgevoerd onder de zwembaden, waarbij naar voren is gekomen dat het beschikbare zwemwater voldoende is, maar niet meer aansluit bij de behoefte in Enschede. Enschede heeft bijvoorbeeld geen wedstrijdbad.

Bezuinigen zwembaden

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten om € 272.000,- te bezuinigen op de zwembaden. Om deze financiële opgave te realiseren, heeft de raad besloten om  zwembad De Brug te sluiten per 1 januari 2018. Daarnaast is het voornemen uitgesproken om op termijn Het Slagman te sluiten om een nieuw zwembad mogelijk te maken. 

Wethouder Jurgen van Houdt: “Met de zwembadvisie willen we onderzoeken hoe we in de toekomst beter kunnen aansluiten bij de zwembehoefte van bewoners en wat dat zou gaan kosten. Daarnaast biedt een nieuw zwembad besparingsmogelijkheden omdat we het duurzaam en efficiënt willen bouwen. De locatie is nog niet bekend. Diverse opties liggen nog open, maar het moet wel passen in de bezuinigingsopgave van de raad.”

Proces

In februari zijn er bijeenkomsten geweest met drie groepen gebruikers: educatie, prestatie en zorg/ouderen, om hun ideeën en wensen op te halen (in april/mei wordt aan deze groep een terugkoppeling gegeven). Vanaf afgelopen week kunnen de recreatieve gebruikers en baanzwemmers via een enquête input leveren voor de zwembadvisie. Dit kan tot 1 april via een enquêteformulier waarin aandacht is voor zwembehoefte, zwemmotieven en wensen ten aanzien van zwemmen. Deze enquêtes kunnen worden ingevuld bij de zwembaden Aquadrome, De Brug en Het Slagman.

Uiterlijk in oktober dit jaar wordt de zwembadvisie behandeld in de raad. Als de data hiervoor bekend zijn zult u hierover geïnformeerd worden.

De Dorpsraad Glanerbrug heeft 25 tot 30 hotspots in kaart waar drugs worden gedeald of gebruikt.
Het grensdorp is de ontmoetingsplek geworden voor de dealers uit de Randstad en de gebruikers uit bijvoorbeeld Duitsland, Polen en Tsjechië.

Brandbrief

Eind januari schreven bewoners van de W.C. Schoutenstraat, J.C. de Rijpstraat en J.H. van Linschotenstraat in een brief aan burgemeester Onno van Veldhuizen dat ze zich ernstig zorgen maken over toenemende drugsoverlast in hun buurt.
Rondslingerende spuiten, ongure types die rondstruinen, toegenomen criminaliteit en in het ergste geval intimidatie van buurtbewoners. Vorige week vrijdag is Van Veldhuizen op ‘huiskamerbezoek’ geweest in de W.C. Schoutenstraat. Er zijn ondertussen ook gesprekken geweest met wijkagenten en woningcorporaties om tot actie over te gaan.”

Drugspanden

Bewoners aan de Dr. Stamstraat ervaren sinds 2013 overlast van een drugspand in de straat. De huurders van dat pand trekken volgens de bewonersvereniging zoveel gespuis aan, dat de rust in de straat ver te zoeken is.
Ook aan de Rondostraat reden een tijdje geleden auto’s met een Duits kenteken in en uit. Een aantal bewoners signaleerde dat er iets niet pluis was in één van de duplexwoningen en stapte ermee naar de dorpsraad. Die schakelde wijkagent Wilfried Bossink in, die in de bewuste woning inderdaad drugs aantrof. Sindsdien is het in de straat een stuk rustiger met Duitse auto’s.

Trein en auto

Volgens voorzitter Theo de Boer van de Dorpsraad Glanerbrug is er op de meeste hotspots in Glanerbrug alleen sprake van handel of gebruik van softdrugs. De laatste tijd proberen dealers uit het westen hun harddrugs en pillen echter ook in Glanerbrug te slijten.
Gebruikers komen vooral met de trein, dealers met de auto. De Boer constateert dat er tegenwoordig bij de dorpsraad en wijkagenten wel meer meldingen van drugsoverlast binnen komen.

Vanuit het verleden tot in het heden hanteert het zittende college van de gemeente Enschede een werkwijze waarbij (structurele) tekorten gedekt worden met meevallers of interne financiële verschuivingen. Zie bijvoorbeeld het sportbeleid. Jaar na jaar wordt deze werkwijze uitgevoerd, en een nieuw college zet deze methodiek voort door toedoen van hun onervarenheid, onkundigheid of mogelijk onbekwaamheid.

Bij de bouw van het buitenzwembad van Aquadrome en de aanleg van kunstgrasvelden is geen rekening gehouden met toekomstige onderhoudskosten en bij de bouw van het zwembad “de Brug” is er onvoldoende rekening gehouden met terugkerende onderhoudskosten. Hebben we het hier over bestuurlijk disfunctioneren of blijvende onwetendheid waardoor men dit niet eerder heeft opgemerkt. Niet eeuwig kan deze werkwijze als lapmiddel gebruikt worden en ongestraft blijven. Een werkwijze waar inwoners voor moeten boeten en zelfs aan moeten mee betalen. Een werkwijze waardoor keer op keer, bezuinigd wordt op dorp of wijk voorzieningen. We hebben het hier over voorzieningen die noodzakelijk zijn voor het welzijn en de woon en leefomstandigheden van de inwoners van de gemeente Enschede

Lees meer: Aangekondigde ontmanteling Zwembad Glanerbrug