Agenda 2019

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Renate Spek, Theo de Boer, Bart Klatt, Theo Noordman, Jan Willem Tierates, Cor Roskam en Bas Meijer hebben eind vorig jaar te kennen gegeven te willen stoppen als lid van de Dorpsraad Glanerbrug.
Ze werden lid om iets voor hun straat, buurt of het dorp te betekenen. Of om als nieuwe inwoners het grensdorp beter te leren kennen. Allemaal kijken ze met veel plezier terug op de tijd dat ze deel uit maakten van de DrG.
Op de vraag hoe ze het werken in de dorpsraad hebben ervaren antwoordt Bart Klatt “Als zeer nuttig voor het algemeen belang van het dorp”. Als een tijd waarin de DrG partijen, instanties, ambtenaren en buurten in de positieve zin bij elkaar en tot elkaar heeft gebracht. Een tijd waarin een koppeling is gemaakt tussen burgers, gemeentelijke instanties, woningcorporaties, met een optimalisering van communicatie en samenwerking”.
Volgens Klatt moet de DrG een helpende en adviserende schakel blijven tussen het stadsdeel Oost en de inwoners van Glanerbrug met een duidelijke visie dat initiatieven en actie vanuit de bevolking dienen te komen. “De DrG kan in deze sturend, begeleidend en adviserend zijn. De DrG dient er op toe te zien dat door de ambtenaren niet alles over de bekende schutting wordt gegooid richting de inwoners, maar dat dit in goed overleg gebeurd.

Uitnodiging afscheidsreceptie

Glanerbruggers kunnen op donderdag 7 februari tussen 17.00 en 19.00 uur afscheid nemen van de vertrekkende leden van de dorpsraad.

Locatie: Meijershoes, Kerkstraat 100 op sportpark “Het Bultserve” in Glanerbrug.

 

Eind vorig jaar sloegen verschillende instanties de handen ineen om drugsoverlast op en rond de stations de Eschmarke en Glanerbrug harder aan te pakken. De gemeente Enschede, de Nederlandse en Duitse politie, de vervoerders Deutsche Bahn en Keolís/Blauwnet, OV-Oost, ProRail, NS en de Vereniging Euregio Bedrijvenpark werken op dit moment aan een convenant waarin de afspraken tussen de betrokkenen worden vastgelegd. Dat neemt niet weg dat een aantal maatregelen al in werking zijn gezet.

Er zijn inmiddels extra camera's geplaatst op de treinstations en er worden periodiek verscherpte controles uitgevoerd onder treinreizigers. Ook kondigde Onno van Veldhuizen vanuit zijn

bevoegdheid als burgemeester een aanpassing op de APV aan.

Vanaf 1 januari geldt in delen van Glanerbrug een verbod op het gebruik van drugs in de openbare ruimte, Bij station Eschmarke gaat het alleen om de directe omgeving. In Glanerbrug zijn behalve het station ook sportpark 't Bultserve, omgeving Bentstraat - Kerkstraat, Schoolstraat - Dirk Hartogstraat -Tolstraat en de omgeving van sporthal De Brug aangewezen als verboden gebieden. Een dergelijke maatregel mag alleen worden toegepast als de huidige maatregelen niet voldoende zijn. Wie in de

bovengenoemde gebieden drugs gebruikt of aanstalten daartoe maakt kan worden aangehouden en krijgt een boete. Bij herhaaldelijke overtredingen mag de burgemeester ook gebiedsverboden opleggen.

Vorige week dinsdag vergaderde de stadsdeelcommissie Oost in het Ariënshuis van Liberein in Glanerbrug. Met relatief gezien veel Glanerbrugse thema’s op de agenda: wateroverlast in de Tolstraat, de visie kernwinkelgebied Glanerbrug, het participatieplan Gronausestraat en de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder. Omdat de leden van de stadsdeelcommissie de stukken niet op tijd binnen hadden en zich dus niet voldoende konden inlezen werd dit laatste punt van de agenda uitgesteld naar de vergadering van 5 maart. Op pagina 1 leest u het verhaal over de Gronausestraat, blijft over het verslag van de wateroverlast in de Tolstraat en de visie kernwinkelgebied van de dorpsraad Glanerbrug.

Wateroverlast in de Tolstraat
Schimmel in de woning, toiletpotten die overstromen, vloeren die rotten, tegels die in de douche van de muur knappen en putdeksels die bij hevige regenval uit de straat vliegen. Woordvoerder Gerrit Muller somt namens de talrijk aanwezige bewoners zonder moeite de overlast op waar de Tolstraat sinds 1996 mee te maken heeft. Volgens hem wordt de wateroverlast veroorzaakt door een niet goed aangelegde riolering. Het is een onhoudbare situatie, het water staat ons tot de lippen, houdt Muller de stadsdeelcommissie voor.

Het SP gemeenteraadslid wil van het gemeentebestuur weten waarom de bewoners van de Tolstraat in Glanerbrug al jaren problemen hebben met grondwater en wateroverlast nadat er in het verleden een nieuwe riolering werd geplaatst. De bewoners hebben bij de gemeente meerdere keren aangegeven dat de waterafvoer niet goed functioneert. Uit een enquête die de SP in december 2018 met en onder de bewoners heeft gehouden, blijkt dat de problemen nooit goed zijn aangepakt. Wethouder Niels van den Berg van stadsdeel Oost meent de situatie in eerste instantie niet zo goed te kunnen beoordelen, Hij stelt voor met een afvaardiging uit de Tolstraat in gesprek te gaan en de opbrengst van dat gesprek en eventuele maatregelen terug te koppelen in de stadsdeelcommissie van juni.

Visie kernwinkelgebied Glanerbrug

Eind november vorig jaar overhandigde Bart Klatt van de Dorpsraad Glanerbrug de visie kernwinkelgebied Glanerbrug aan de leden van de stadsdeelcommissie Oost. In het rapport van de dorpsraad worden voorstellen benoemd die als project opgepakt en uitgewerkt zullen moeten worden. Dit om de winkelboulevard aantrekkelijk te houden en aantrekkelijker te maken.

Vorige week dinsdag vertelde de vertrekkende voorzitter Theo de Boer dat het rapport moet worden gezien als een visiedocument dat aan kan schuiven bij de structuurvisie detailhandel waarmee de gemeente in de loop van dit jaar komt. Wethouder Niels van den Berg reageerde ingenomen op het feit dat het document niet als uitvoeringsdocument maar als visiedocument wordt beschouwd.

Zo kan het andere plannen zoals de structuurvisie en de plannen rond de herinrichting van de Gronausestraat ondersteunen.