Yes! Heropening zwembad De Brug

Overal klinkt gejuich in het dorp nu bekend is geworden dat de gemeente in het coalitieakkoord een bedrag van 2,2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld om het zwembad De Brug te heropenen. De Dorpsraad Glanerbrug is ontzéttend trots en blij met deze toezegging maar laat de champagnekurken nog niet knallen. Dit omdat de voorwaarden en de rechtsvorm rondom de heropening nog niet helder zijn. Hierover zal de Dorpsraad eerst in gesprek moeten met de gemeente.
Daarnaast willen we ook zeker weten of de lokale gemeenschap inderdaad bereid is om haar bijdrage te leveren bij de instandhouding van het zwembad. Daarom vragen we iedereen die het zwembad een warm hart toedraagt om aanstaande donderdagavond zich te melden bij de openbare dorpsraadvergadering bij café De Heksenketel aan de Gronausestraat 1319.
De inhoud van de agenda voor deze avond zal voornamelijk bestaan uit de heropening van het zwembad en hoe we de opties die er zijn kunnen invullen. Ook zal de Droom van Glanerbrug op de agenda staan.
We nodigen hierbij IEDEREEEN uit om op donderdag 16 juni om 19:30 uur aanwezig te zijn bij De Heksenketel in Glanerbrug.
#Glanerbrug #Enschede #zwembad #DeBrug #heropenen

Red zwembad De Brug | Geld inzamelen | Doneeractie.nl