Vergaderstukken - Notulen


2022

24 maart 2022 
Openbare vergadering van de Dorpsraad Glanerbrug

Aanvang: 19:30 uur
Locatie:   Noaberhuus, Schipholtstraat 45 
Deze agenda heeft geen bijlagen

Voorlopige agenda

1. Opening en welkom
2. Vaststelling agenda
3. Stand van zaken rondom Zwembad De Brug
4. Ontwikkelingen rondom de Droom van Glanerbrug
5. Mededelingen
    Gastspreekster Karin Koers: Project eenzaamheid
6. Informatie vanuit de gemeente Enschede
    Wijkregisseur / Stadsdeelmanagement / Stadsdeelbeheer
7. Mededelingen
8. W.v.t.t.k.
9. Sluiting