Agenda 2019

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Notulen openbare dorpsraadvergadering 2019

Hier worden de vastgestelde notulen van openbare Dorpsraadvergaderingen van 2019 gepubliceerd.

 

Notulen Openbare vergadering Dorpsraad Glanerbrug

Datum: 28 februari 2019

 

Aanwezig:            

  Bestuur (één afmelding), Fractielid Enschede Anders, Voorzitter Burger Belangen Enschede, Stadsdeel Beheer, Wijkregisseur Glanerbrug, Wijkbudget Commissie, Voorzitter van de GO, Enkele belangstellenden

 

Agenda punt

Onderwerp

1.

Welkom

 

De voorzitter heet om iets na 20:00 uur iedereen welkom.
Hij geeft hij aan dat het nieuwe bestuur de afgelopen periode veel indrukken heeft opgedaan.

2.

Notulen vorige vergadering

 

Er zijn geen notulen omdat deze openbare vergadering de eerste is van het huidige bestuur.

3.

Mededelingen en of Inkomende mail / post

 

Vanavond is er voor de laatste keer een openbare Dorpsraad vergadering in het Meijershoes. Besloten is de vergaderingen en inloopuren te verplaatsten naar de locatie van de Liberein in Glanerbrug.

De DRG maakt in haar communicatie met de Glanerbruggers gebruik van de Grensstreek. Dit blijft ook zo. Onderzocht wordt of er gebruik kan / zal worden gemaakt van gemeentelijke communicatievormen.

4.

Inkomend / uitgaand

 

Geen

5.

Voorstellen nieuwe bestuur

 

Alle aanwezige bestuursleden stellen zich kort voor. De voorzitter vertelt ook nog kort iets over het bestuurslid dat niet aanwezig kon zijn.

6.

Secretariaat

 

Er zijn verder geen mededelingen.
Communicatie met het secretariaat kan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

7.

Gemeente Enschede

 

De voorzitter geeft aan dat we, als dorpsraad, de afgelopen maanden voor diverse gesprekken en bijeenkomsten zijn uitgenodigd.
In bestuursvergaderingen heeft het bestuur met elkaar afgesproken voor Glanerbrug met een lange termijn visie bezig te zijn.

·         Visie kernwinkel gebied Glanerbrug

Onlangs heeft de DRG met de gemeente en Glanerbrugse ondernemers een overleg gehad in relatie tot de retail visie Glanerbrug. De DRG heeft aangegeven dat deze retail visie onderdeel moet zijn van een meer jaren- / langetermijnvisie 2030 en het een gebied betreft van de grens tot aan Avanti.
*Een van de aanwezigen spreekt zijn zorg maar ook hoop uit dat hier naar gekeken gaat worden.
De voorzitter geeft aan dat de DRG ondernemen, sport, leefbaarheid en wonen breed onderdeel wil laten zijn van de meerjaren- / langetermijnvisie.

*Door een aanwezige wordt het “ontmoetingscluster” genoemd. Dit is ook iets wat binnen Glanerbrug een lange termijn visie vraagt. Het zou fijn zijn dat de DRG ook dit in het achterhoofd houdt.

·         Gemeentelijke Jaarbegroting vertaald naar de wijken

Onlangs heeft de DRG met medewerkers van het stadsdeel management en andere wijken van Enschede Oost om de tafel gezeten om te kijken hoe de gemeentelijke begroting opgesteld door de gemeenteraad kan worden vertaald naar projecten in Glanerbrug. De secretaris legt kort uit wat allemaal besproken is.
De wijkregisseur vult aan dat het een vierjarige agenda is maar om deze te bereiken dat het belangrijk is elk jaar doelen te stellen.

*Tijdens deze avond wordt duidelijk dat vooral voorzieningen voor ouderen steeds minder worden in Glanerbrug. De aanwezige ouderen zijn dan ook erg teleurgesteld.

De DRG zegt toe op korte termijn een bijeenkomst te gaan plannen waar alle ouderen uit Glanerbrug bij aanwezig kunnen zijn om zo samen te inventariseren naar wat er bij hen leeft.

*Een van de aanwezigen geeft aan dat er meer gekeken moet worden naar wat er is en hoe we dat als Glanerbruggers kunnen gebruiken.

*Als tip wordt de DRG meegegeven niet eerst naar het financiële te kijken maar eerst naar het plan / idee en daarna pas wat het financieel kost.

·         Toekenning Wijkbudgetten 2019 – pilot project Stadsdeel Oost

05 maart zal deze bijeenkomst plaats vinden.

·         Stadsdeelcommissie Oost vergaderingen

Voor 2019 staan er nog 5 Stadsdeelcommissie Oost vergaderingen gepland.
De locatie verschilt per avond. De vergaderingen zijn vrij toegankelijk.
5 maart – 9 april – 4 juni – 24 september – 19 november zijn gepland.

·         Advies gevraagd verplaatsing Brandweerkazerne Glanerbrug

De DRG is om advies gevraagd met betrekking tot het verplaatsen van de Brandweerkazerne Glanerbrug. Voor 5 maart staat dit op de agenda van de Stadsdeelcommissie Oost. Kort na 5 maart zal ook de DrG een advies / mening geven. Een van de bestuursleden licht vanuit brandweerperspectief toe waarom een verplaatsing nodig wordt geacht. Tevens wordt aangegeven dat er al bomen zijn gesnoeid op de mogelijk toekomstige plek van de brandweerkazerne. Dit in het kader van de Flora en Fauna wet.

·         Veiligheidsplan-/overleg Glanerbrug

De DRG is uitgenodigd voor een Veiligheidsoverleg Glanerbrug. Dit zal plaatsvinden op 13 maart. Diverse organisatie en instanties die de afgelopen jaren bezig zijn geweest met de veiligheid in Glanerbrug zullen dan met elkaar in gesprek gaan en inventariseren welke problemen er zijn en welke acties mogelijk zijn.
*Een van de aanwezigen geeft aan dat ook de Hut een probleem blijft. De jongeren hangen er nog steeds. Maar de Hut zelf is een bouwval. Het voorstel aan de DRG is afbreken en kijken naar een nieuwe betere of andere oplossing.
*Een voorstel uit de zaal is een locatie zoeken waar de jongeren kunnen knutselen / tijd kunnen verdrijven.
De DRG heeft hier ook over nagedacht en er wordt dan ook geprobeerd met hulp van de gemeente en andere instanties een plek te creëren waar de jongeren met hulp van vrijwilligers of ondernemers kunnen werken of klussen / knutselen / sleutelen / creatief kunnen zijn.

Belangrijk is vooral kijken wat de jongeren wel willen en niet vragen naar wat ze niet kunnen.

·         Stadsdeel management

De wijkregisseur reageert vanuit gemeenteperspectief en tot de aspecten die onder agendapunt 7 al besproken zijn, heeft hier geen verdere toelichting op. Daarom wil hij van de mogelijkheid gebruik maken alle aanwezigen uit te nodigen voor 5 maart aanstaande. Tijdens deze avond zal een “teaser” (aftrap naar nieuwe ontwikkelingen) worden verteld.

Het jaarplan is klaar en zal binnenkort gedeeld worden met de DRG.

·         Stadsdeel beheer

Voor de komende periode staan er een aantal vernieuwingen gepland.
Het wegdek van de Spoorbaanstraat, Cornelis Houtmanstraat en Schipholtstraat zal (deels) wordt vernieuwd. Alsmede de bomen van de Schipholtstraat.
De speeltuin bij de Kolibrievlinder zal grondig worden opgeknapt.
Er zijn bijeenkomsten geweest om het Ecopark aan te pakken. In samenwerking met o.a. Noabersport wordt gekeken naar hoe bewegen, ontdekken en natuur samen gebracht kunnen worden.
De opmerking wordt gemaakt waarom de bomenkap bij voetbalvereniging Eilermarke noodzakelijk was. Het is er nu kaal en wat komt er voor terug.
Stadsdeel beheer geeft aan dat het eigen grond is en dat een aantal van de bomen er slecht aan toe was. Daarom is gekozen voor het verwijderen van alle bomen.
Met het nieuw te ontwikkelen Noabersport is “her-groenen” wel noodzakelijk.

8.

Mail / Krant / Website / Social Media

 

Een van de bestuursleden heeft de website en social media in portefeuille. Zij zal hier de komende tijd veel mee bezig gaan om alles draaiende te krijgen. 

Na een korte introductie en toelichting word het nieuwe logo van de DRG onthuld en wordt positief ontvangen.

9.

Commissies

 

De wijkbudget commissie Glanerbrug heeft tot op heden nog maar enkele aanvragen binnen gekregen. Alleen aanvragen met kleine bedragen zijn tot op heden toegezegd.
Pas 27 februari is het definitieve te besteden bedrag voor de Wijkbudgetten door de gemeente vastgesteld.
Nu kunnen ook aanvragen met hogere bedragen worden toegekend indien wordt voldaan aan de richtlijnen / eisen.

10.

Wat verder nog ter tafel komt

 

Niemand heeft wat in te brengen

11.

Rondvraag

 

Er is niemand die iets heeft voor de rondvraag

 

Einde vergadering 21:05 uur.

De voorzitter sluit de vergadering.