Laatste Nieuws

Instanties slaan handen ineen tegen drugsoverlast

Eind vorig jaar sloegen verschillende instanties de handen ineen om drugsoverlast op en rond de stations de Eschmarke en Glanerbrug harder aan te pakken. De gemeente Enschede, de Nederlandse en Duitse politie, de vervoerders Deutsche Bahn en Keolís/Blauwnet, OV-Oost, ProRail, NS en de Vereniging Euregio Bedrijvenpark werken op dit moment aan een convenant waarin de afspraken tussen de betrokkenen worden vastgelegd. Dat neemt niet weg dat een aantal maatregelen al in werking zijn gezet.

Er zijn inmiddels extra camera's geplaatst op de treinstations en er worden periodiek verscherpte controles uitgevoerd onder treinreizigers. Ook kondigde Onno van Veldhuizen vanuit zijn bevoegdheid als burgemeester een aanpassing op de APV aan.

Lees meer: Instanties slaan handen ineen tegen drugsoverlast

Veel Glanerbrugse thema’s op stadsdeelcommissie Oost

Vorige week dinsdag vergaderde de stadsdeelcommissie Oost in het Ariënshuis van Liberein in Glanerbrug. Met relatief gezien veel Glanerbrugse thema’s op de agenda: wateroverlast in de Tolstraat, de visie kernwinkelgebied Glanerbrug, het participatieplan Gronausestraat en de nieuwe brandweerkazerne op de hoek van de Gronausestraat en de Heidevlinder. Omdat de leden van de stadsdeelcommissie de stukken niet op tijd binnen hadden en zich dus niet voldoende konden inlezen werd dit laatste punt van de agenda uitgesteld naar de vergadering van 5 maart. Op pagina 1 leest u het verhaal over de Gronausestraat, blijft over het verslag van de wateroverlast in de Tolstraat en de visie kernwinkelgebied van de dorpsraad Glanerbrug.

Lees meer: Veel Glanerbrugse thema’s op stadsdeelcommissie Oost