Laatste Nieuws

Inzamelen herfstbladeren

Net als vorig jaar ruimt de gemeente in twee rondes de herfstbladeren op in uw wijk. De grootste ronde is in het najaar. Begin 2021 vindt de tweede ronde plaats. Dan wordt het nog achtergebleven blad verzameld en opgehaald. De gemeente probeert daarbij de overlast en onveiligheid door vallende bladeren zoveel mogelijk te beperken. Bij het opruimen van blad ligt de prioriteit bij de verkeersveiligheid. Hoofdwegen en hoofdfietspaden worden dus als eerste bladvrij gemaakt.

Verzamelplekken voor blad

Tijdens de bladvalperiode verzamelt de gemeente het gevallen blad op daarvoor geschikte plekken in uw wijk. Op het moment dat het meeste blad van de bomen is gevallen wordt het verzamelde blad machinaal opgehaald. De gemeente maakt daarbij gebruik van informatieborden met de tekst "Deze week ruimen wij het blad bij u in de wijk". De borden worden aan het begin van uw wijk geplaatst op hoofdwegen.

Wat u kunt doen met blad uit eigen tuin of straat

In de week dat het blad in uw wijk wordt opgehaald mag u bladeren op de verzamelplaatsen (plekken waar u ziet dat de gemeente zelf het verzamelde blad neerlegt). Dat mag voor zowel bladeren uit uw eigen tuin (als de groene container vol zit of er geen mogelijkheid is voor een composthoop) als voor bladeren die u verzamelt bij bijvoorbeeld het zelf bladvrij maken van uw straat. Let daarbij in elk geval op de volgende:

  • Maak niet te hoge bladhopen;
  • Bewaar wat afstand tot eventuele bomen;
  • Zorg dat er geen takken bij het blad zitten, want dan kan de gemeente het blad niet goed ophalen.

Bladeren worden niet meer opgehaald als u deze na de ophaalweek op verzamelplekken of het gras neerlegt.

Onveilige situaties melden
In alle gevallen blijft de veiligheid van de openbare ruimte belangrijk. De gemeente neemt bij onveilige situaties maatregelen. Daarom vraagt de gemeente u om onveilige situaties door afgevallen blad van bomen, te melden via de gemeentelijke website.

Meer informatie

Alle informatie over de veranderingen in de openbare ruimte, zoals de inzameling van herfstbladeren, vindt u op: https://www.enschede.nl/openbare-ruimte/onderhoud-van-de-openbare-ruimte/herfstbladeren-opruimen. Wilt u zelf uw buurt mooier maken of bijvoorbeeld zelf het blad opruimen in uw straat. Dat kan natuurlijk ook. Kijk dan voor meer informatie op: http://www.jijmaaktdebuurt.nl/samenonderhouden.