Laatste Nieuws

Vacature voorzitter Dorpsraad

Bij mijn benoeming als voorzitter van de Stichting Dorpsraad Glanerbrug heb ik aangegeven dat ik dit maximaal voor een periode van 4 jaar wilde gaan doen. Dit is mijn inziens noodzakelijk voor een verversing van het bestuur, nieuw elan, frisse kijk en frisse ideeën. Het afgelopen jaar hebben we als bestuur veel mensen gesproken en informatie ingewonnen wat leeft in Glanerbrug, wat men als goed beoordeelt maar ook ondervonden wat duidelijk niet optimaal is en waar aandacht voor nodig is. Op onze website heb ik hier al een paar keer iets over vermeld. Die zaken zijn onder andere de voortdurende drugsproblematiek en de overlast veroorzakende jeugd in de wijk Oikos. Recent komen daar nog bij de vernielingen bij voetbalvereniging Eilermark. 

Daarnaast constateren we dat onze senioren en de sociaal zwakkere gezinnen extra aandacht verdienen. Ook het zwembad De Brug is voor ons een onderwerp waar destijds snel het besluit tot sluiting over is genomen. Hierover hebben we december 2019 opnieuw een brief aan het College en de Raad geschreven waarin wij de opties van een exploitatie door een externe organisatie uitgelegd hebben. Wij vinden dat een zwembad een basisfaciliteit moet zijn voor een dorp als het onze. Van jong tot oud wil en zal er graag gebruik van maken.

 

Verder zijn de sportverenigingen aan de Gronausestraat met de ijsclub Glanerbrug zich aan het oriënteren op een samenwerking. De Gronausestraat moet anders ingericht gaan worden, veiliger worden en een plezierig en uitnodigend winkelklimaat uitstralen. Veel losse onderwerpen die een samenhang vormen. De dorpsraad heeft zich tot doel gesteld dat er een meerjarenvisie moet komen waarin alle bovengenoemde onderdelen terugkomen en waarin beschreven staat wat de doelstellingen zijn met een daaraan gekoppelde realisatietermijn. 

Deze meerjarenvisie is besproken met andere partijen in Glanerbrug en in gezamenlijkheid is er nu een visiedocument Glanerbrug Wonen-Werken-Sport 2030 in ontwikkeling waarin alle facetten behandeld worden. We hebben ook hier al eens over geschreven maar zouden jullie graag uitnodigen om hier eens met ons verder over van gedachten te wisselen op een Openbare Dorpsraad vergadering. De aankomende vergadering is 27 februari aanstaande bij Liberein (Ariënshuis) aan de Pater ten Winkelstraat.

Zoals aangegeven zijn er veel onderwerpen die de komende tijd (gaan) spelen. Als voorzitter van de dorpsraad heb ik een overweging gemaakt of ik hier voldoende tijd voor kan vrijmaken. Na een zorgvuldige afweging ben ik tot de conclusie gekomen dat de benodigde tijdsinvestering niet in evenwicht is met mijn overige bezigheden en heb ik besloten na overleg met de overige leden van de dorpsraad dat ik op termijn stop met het voorzitterschap. Voorlopig blijf ik als voorzitter de zaken behartigen en ben aanspreekpunt voor de dorpsraad. De overige leden zullen vanuit hun portefeuille zaken waarnemen. De komende periode gaan we op zoek naar een geschikt persoon die de taak van voorzitter over wil nemen.

De dorpsraad nodigt dan ook personen uit die zich geschikt achten om de taak van voorzitter op zich te nemen met ons contact op te nemen. Dit kan via ons mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. We zien de reacties met belangstelling tegemoet.

Misschien tot binnenkort op een van onze openbare vergaderingen, of anders waar we elkaar tegenkomen.

Met vriendelijke groet,

 

Ger Beernink, voorzitter Stichting Dorpsraad Glanerbrug