Laatste Nieuws

Uitnodiging openbare vergadering 22 november

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te mogen nodigen voor de Openbare Dorpsraadvergadering van 22 november.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Zoals altijd is eenieder hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn en wordt de mogelijkheid geboden zijn of haar inbreng te verwoorden.

Dit zal de laatste openbare vergadering van de dorpsraad in haar huidige samenstelling zijn.
Een aantal leden van de dorpsraad zal stoppen, wel  hebben zich al nieuwe bestuurders aangemeld.
Technisch zullen wij de nieuwe bestuurders in de stichting opnemen. Belangstellenden voor een functie binnen de dorpsraad kunnen zich deze avond ook nog aanmelden.
De agenda

  • Opening
  • Mededelingen
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Verkiezing nieuwe bestuurders
  • Korte terugblik op 2018
  • Wat staat erop de agenda voor 2019
  • Rondvraag