Agenda 2019

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Met een brief aan alle politieke partijen in de gemeente Enschede heeft de Dorpsraad Glanerbrug (DRG) i.s.m. De Grensstreek, feiten, stellingen en vragen aan hen voorgelegd en hen gevraagd hierop te reageren.

We verwachten binnenkort binnenkort op deze plaats te kunnen publiceren wat de politiek met ons dorp voor heeft.

 

Werken en meedoen

Feit: Een groot aantal Glanerbruggers maakt procentueel nog steeds gebruik van een uitkering (o.a. NWW, WW of Wajong) en komt of zit in een sociaal isolement en vervreemd van de arbeidsmarkt.

Stelling: Iedereen moet de mogelijkheden hebben om mee te kunnen doen en van betekenis te kunnen zijn voor anderen. Iedereen telt mee en iedereen doet mee.

Vraag: Welke mogelijkheden ziet uw fractie deze Glanerbruggers op korte termijn blijvend bij het arbeidsproces te betrekken en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en jongeren kansen te geven?

 

Jeugd en onderwijs

Feit: In Glanerbrug werken de vijf basisscholen intensief samen. Ook de instellingen voor voor- en naschoolseopvang zijn hierbij betrokken. Samen noemen zij zich het Integraal Kindcentrum Glanerbrug.

Zorgen: De dorpsraad maakt zich zorgen over het beheer van voorzieningen voor jongeren. De Hut is daarvan een voorbeeld. Ook over de uitvoering van jongerenwerk en de samenwerking met andere instanties maakt de dorpsraad zich zorgen.

Stelling: Voorzieningen voor de jeugd moeten worden afgestemd op de behoefte van de jeugd, passend bij dat moment. Dat vereist professionele ondersteuning met financiële mogelijkheden waarbij de regie in eerste instantie bij de gemeente ligt. De eerste periode van het leven van elk kind is immers de basis voor later.

Vraag: Hoe kan er volgens uw fractie ondanks de bezuinigingen bij de gemeente toch invulling aan een adequate uitvoering van jongerenwerk worden gegeven?

 

Zorg en ondersteuning

Feit: De continuïteit van zorg en welzijn loopt ook in Glanerbrug gevaar. Daar maakt de Dorpsraad Glanerbrug zich ernstige zorgen over. Het dorpshuis en zwembad De Brug zijn in 2017 gesloten. Deze locaties waar Glanerbruggers samen komen, waar ouderen en jongeren elkaar treffen en waar we de sociale contacten werden onderhouden zijn door de bezuinigingen gehalveerd.

Stelling: Het faciliteren en opzetten van professionele en niet-professionele netwerken in de buurt gericht op mantelzorg en vrijwilligerswerk heeft dan ook aandacht en ondersteuning van de gemeente nodig.

Vraag: Hoe denkt uw fractie erover in de komende raadsperiode, gelet op de beperkte budgetten, hier invulling aan te geven en welke maatregelen zijn volgen uw fractie nodig om professionals en vrijwilligers van deze instanties en verenigingen te behouden?

 

Veiligheid

Feit: Glanerbrug heeft al jaren te maken met verschillende hotspots met overlast (drugs, huiselijk en jeugd) en criminaliteit. Om deze jaarlijks terugkerende problematiek niet verder te laten escaleren is een aanpak met beleid en visie vereist.

Stelling: Het ombuigen van negatieve, hinderlijke jeugdgroepen naar positieve en participerende groepen, continuering van de aanpak van drugsproblematiek (hennepteelt, drugshandel, fraude) en het vergroten van meldingsbereidheid en het terugdringen van radicalisering en polarisatie kan men niet alleen aan de vrijwillige burgers overlaten.

Vraag: Hoe denkt uw fractie over de inzet van politie en handhaving om in Glanerbrug de overlast in te perken en de in de periode 2016 – 2018 door de gemeente gestelde ambitieuze doelen toch te bereiken?

 

Ruimtelijke ordening

Feit: De grensovergang in Glanerbrug is allesbehalve een visitekaartje. Het passeren van de grens in Glanerbrug nodigt mensen die Enschede willen bezoeken niet bepaald uit.

Stelling: Die uitstraling heeft de grensovergang absoluut niet. En de verkeersveiligheid van fietsers en automobilisten past zeker niet bij het streven van Enschede om in 202 fietsstad te worden.

Vraag: Hoe denkt uw fractie erover in de komende raadsperiode, invulling te geven aan deze tekortkoming en welke maatregelen zijn volgens uw fractie nodig om deze grensovergang verkeersveilig voor fietsers en automobilisten te maken?

 

Schoon en duurzaam

Feit: Binnen Glanerbrug en in het buitengebied maakt de dorpsraad zich zorgen over zwerfvuil, illegaal gedumpt afval en overmatige hondenpoep. En ook de onkruidbestrijding en het maaien van het gras is voor veel Glanerbruggers een doorn in het oog.

Stelling: Het beleid van de gemeente op het gebied van zwerfvuil, illegale dump en maaien moet worden herzien.

Vraag: Hoe denkt uw fractie erover in de komende raadsperiode, gelet op de beperkte budgetten, hier verbetering op aan te brengen?