Agenda 2018

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te mogen nodigen voor de Openbare Dorpsraadvergadering van 22 februari.

U bent vanaf 19.30 uur welkom in het Meijershoes op het Bultserve. De vergadering begint om 20.00 uur.  

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Mededelingen
 4. Rondvraag
 5. Lopende zaken
  • Action
  • Vervolg jongerenwerk Glanerbrug (inzet Alifa en openstelling de Hut)
  • Fiets/Veiligheid Gronausestraat
  • Visie kernwinkelgebied
 6. Brandweer Glanerbrug
 7. Politieke vragen m.b.t. de verkiezingen in maart 2018
 8. Bespreken positie of nieuwe organisatie Dorpsraad
 9. Wijkbudgetten
 10. Buurtcomités
 11. Bestuurlijke mededelingen
  • Politiek
  • Stadsdeelmanagement
  • Stadsdeelbeheer
  • Politie
 12. Sluiting