Agenda 2019

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 UITNODIGING viering Bevrijdingsdag 2017 in Glanerbrug

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit voor de viering van Bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei 2017 met een gevarieerd muzikaal programma in de Hervormde kerk aan de Gronausestraat 1200 in Glanerbrug.

Het programma:

  •  18.30 uur Ontvangst in Hervormde kerk
  • 19.00 uur Opening
  • Daarna tot 21.00 uur een bijzonder en afwisselend programma met optredens van Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug, mannenkoor De Brugger Zangers uit Glanerbrug en gemengd koor AGAtissimO uit Epe (Duitsland). Ook zullen sprekers namens de gemeente Enschede, Gronau en Euregio kort het woord voeren.
  • Tegen 21.00 uur zullen leerlingen van de OBS Glanerbrug Noord met het bevrijdingsvuur bij de Hervormde kerk arriveren. Om 21.00 uur zal het bevrijdingsvuur voor de kerk worden aangestoken, gevolgd door het Wilhelmus door Wilhelmina. Tot 22.00 uur is er nog een informele afsluiting van deze feestelijke avond.

Komende week start de gemeente met de asfalteringswerkzaamheden. Hieronder vind je de uitgebreide informatie over de werkzaamheden op de Gronausestraat en Oostweg:

  1. Dinsdag 25 april en woensdag 26 april wordt de deklaag  van het asfalt op de zuidelijke helft Gronausestraat, van singel tot Heidevlinder vervangen. Bij deze werkzaamheden wordt het doorgaande verkeer over de busbaan geleid. Het verkeer van een aantal zijstraten wordt  omgeleid.
  2. Van 27 april (Koningsdag) t/m 1 mei (Duitse dag van de arbeid) is de Gronausestraat volledig open.
  3. Van 2 mei t/m 5 mei wordt de deklaag Noordelijke rijbaan (zijde Miro) Gronausestraat geasfalteerd, van singel tot Heidevlinder.  Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden over de busbaan geleid
  4. Vanaf 2 mei t/m 5 mei is de Oostweg, tussen rotonde Keppelerdijk en N35 geheel afgesloten. Er wordt een sluis voor landbouwvoertuigen aangelegd op de Oostweg. Deze wordt aangelegd zodat landbouwvoertuigen dan vanaf de Kersdijk de Oostweg op kunnen rijden en niet meer door de woonwijk rijden. Er wordt een geleider aangebracht en  ter plaatse van de Kersdjik wordt het profiel van de Oostweg verbreed. Vanwege deze werkzaamheden wordt het verkeer aan de westzijde omgeleid via de N35/Zuiderval/singels/Gronausestraat en aan de oostzijde via de N35/Amtsvennweg/Gronau/Gronausestraat.
  5. Vanaf vrijdagavond 5 mei 19:00 t/m maandagmorgen 8 mei 05:00 wordt het kruispunt Gronausestraat-Oostweg-Euregioweg opnieuw geasfalteerd.  Naast het aanbrengen van nieuwe asfaltlagen en markeringen worden er ook nieuwe detectielussen voor de verkeersregelinstallatie aangebracht.  Om deze werkzaamheden in deze korte periode uit te voeren wordt hier dag en nacht doorgewerkt. Het kruispunt is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid via de Amtsvennweg/N35/Zuiderval/singels.

Het is een  bewuste keuze van de gemeente om de werkzaamheden in de periode van de meivakantie, en zo snel als mogelijk, uit te voeren om zo de overlast voor het verkeer zo gering mogelijk te houden.

 UITNODIGING Dodenherdenking Glanerbrug 2017

Het Comité 4 en 5 mei Glanerbrug nodigt u uit om op donderdag 4 mei 2017 deel te nemen aan de dodenherdenking in Glanerbrug. Wanneer u ook de rondgang langs de oorlogsgraven wilt maken wordt u verzocht om 18.30 aanwezig te zijn op begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat. Wanneer u alleen mee wilt lopen in de stille tocht wordt u verzocht om 19.00 uur op Doodenzorg aanwezig te zijn. De stille tocht gaat vanaf begraafplaats Doodenzorg aan de Veldstraat via de Stolpersteine aan de Gagelsraat, Veldstraat en Gronausestraat naar het Heldersplein. Mensen die niet mee kunnen lopen, maar wel bij de herdenking aanwezig willen zijn, worden verzocht om 19.40 uur op het Heldersplein aanwezig te zijn. De officiële dodenherdenking begint daar om 19.45 uur.

Lees meer: Dodenherdenking 2017

De Gemeente Enschede heeft adviesbureau Olco gevraagd een zwembadvisie voor Enschede op te stellen. Met onderstaand schrijven is de Dorpsraad Glanerbrug hierover geïnformeerd.

 

Beste wijk en dorpsraden,

Graag informeer ik u over het proces om te komen tot een zwembadvisie voor de stad Enschede.

Olco Advies werkt in opdracht van de gemeente Enschede aan een zwembadvisie voor 2025. Aanleiding is het onderzoek dat het Mulierinstituut heeft uitgevoerd onder de zwembaden, waarbij naar voren is gekomen dat het beschikbare zwemwater voldoende is, maar niet meer aansluit bij de behoefte in Enschede. Enschede heeft bijvoorbeeld geen wedstrijdbad.

Bezuinigen zwembaden

Afgelopen zomer heeft de gemeenteraad besloten om € 272.000,- te bezuinigen op de zwembaden. Om deze financiële opgave te realiseren, heeft de raad besloten om  zwembad De Brug te sluiten per 1 januari 2018. Daarnaast is het voornemen uitgesproken om op termijn Het Slagman te sluiten om een nieuw zwembad mogelijk te maken. 

Wethouder Jurgen van Houdt: “Met de zwembadvisie willen we onderzoeken hoe we in de toekomst beter kunnen aansluiten bij de zwembehoefte van bewoners en wat dat zou gaan kosten. Daarnaast biedt een nieuw zwembad besparingsmogelijkheden omdat we het duurzaam en efficiënt willen bouwen. De locatie is nog niet bekend. Diverse opties liggen nog open, maar het moet wel passen in de bezuinigingsopgave van de raad.”

Proces

In februari zijn er bijeenkomsten geweest met drie groepen gebruikers: educatie, prestatie en zorg/ouderen, om hun ideeën en wensen op te halen (in april/mei wordt aan deze groep een terugkoppeling gegeven). Vanaf afgelopen week kunnen de recreatieve gebruikers en baanzwemmers via een enquête input leveren voor de zwembadvisie. Dit kan tot 1 april via een enquêteformulier waarin aandacht is voor zwembehoefte, zwemmotieven en wensen ten aanzien van zwemmen. Deze enquêtes kunnen worden ingevuld bij de zwembaden Aquadrome, De Brug en Het Slagman.

Uiterlijk in oktober dit jaar wordt de zwembadvisie behandeld in de raad. Als de data hiervoor bekend zijn zult u hierover geïnformeerd worden.