Agenda 2018

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
De Dorpsraad Glanerbrug vergadert donderdag 23 november openbaar in het Meijershoes aan de Kerkstraat op het Bultserve
Aanvang: 20.00 uur

De dorpsraad Glanerbrug vergadert in het openbaar, wat betekent dat een ieder hierbij is uitgenodigd en de deur van het Meijershoes op ’t Bultserve om 19.30 uur voor een ieder open staat. De vergadering begint om 20.00 uur.   

Met deze laatste openbare vergadering in 2017 sluiten we het vergaderjaar af. Een goed moment om terug te blikken en de vragen die u heeft te stellen.

Ook horen we graag van u welke onderwerpen er voor 2018 geagendeerd kunnen worden.

Kortom een vergadering waarin uw inbreng gewenst is. We nodigen in het bijzonder onze dorpsgenoten uit die hebben aangegeven graag een avondspreekuur van de Dorpsraad te zien.

De Dorpsraad Glanerbrug vergadert donderdag 22 juni openbaar in het Meijershoes aan de Kerkstraat op het Bultserve. Aanvang: 20.00 uur.

Op de agenda staan lopende zaken zoals jongerenonderkomen De Hut, Veiligheid en vuurwerk, de Action, bibliotheek en zwembad De Brug.

En verder: Visie kernwinkelgebied Glanerbrug. Hoe ver is de werkgroep/commissie die met alle betrokkene een visie zou gaan formuleren m.b.t. de inrichting van de Gronausestraat. En hoe wordt dit ingepast in de detailhandelstructuurvisie voor Glanerbrug?

Verkeer (fietsonveiligheid) Gronausestraat. De dorpsraad wordt aangesproken over hoe men de fiets (on)veiligheid van het kernwinkelgebied op de Gronausestraat ervaart. Wethouder Jeroen Hatenboer heeft enkele maatregelen laten uitvoeren om het veiligheidsgevoel te verbeteren. De dorpsraad wil graag van de inwoners horen wat zij als veilig en onveilig ervaren, wat de Glanerbruggers zelf als uitvoerbare oplossingen zien en wat zij er zelf aan kunnen bijdragen.  Dit alles om tot een punt te komen van wat we op de meerjarige prioriteitenlijst van mobiliteitsprojecten moeten zien te krijgen. Wat is realistisch en wat is uitvoerbaar?

De Dorpsraad Glanerbrug vergadert donderdag 28 september openbaar in het Meijershoes aan de Kerkstraat op het Bultserve
Aanvang: 20.00 uur

De dorpsraad Glanerbrug vergadert in het openbaar, wat betekent dat een ieder hierbij is uitgenodigd en de deur van het Meijershoes op ’t Bultserve om 19.30 uur voor een ieder open staat. De vergadering begint om 20.00 uur.   

Op de agenda staan de lopende zaken maar zal ook gesproken worden over de huidige stand betreffende het zwembad, en veiligheid en vuurwerk. Eveneens zal uitgebreid aan de orde komen de verdere uitwerking van de door inwoners ingediende ideeën en voorstellen betreffende de veiligheid voor fietsers op de Gronausestraat in Glanerbrug.

De dorpsraad nodigt een ieder uit hierbij aanwezig te zijn en staat open voor thema,s die door inwoners ingebracht worden. U heeft ideeen en voorstellen aangaande het algemeen belang van het dorp Glanerbrug, u wilt hier iets mee doen maar weet nog niet hoe en op welke wijze, kom dan naar de vergadering en breng het in. We bespreken het en kijken gezamenlijk of hier invulling aan gegeven kan worden.

Niets doen is geen optie, als het gaat om het belang van het dorp. 

De politie heeft het afgelopen jaar te maken gehad met de grootste reorganisatie uit de geschiedenis. En ook dit jaar stonden en staan een aantal veranderingen op stapel. En Glanerbrug blijft ook niet buiten schot. Chantal Wassink, wijkagent voor Glanerbrug Noord is eind april vertrokken naar Hardenberg. En ook Wilfried Bossink, nu nog wijkagent voor Glanerbrug Zuid, verkast binnen enkele maanden naar Boekelo. Dennis Baaijens en Mark Elferink zijn voor deze twee in de plaats gekomen. Zij maken nu deel uit van team Oost. Glanerbrug zal de komende maanden niet alleen kennis maken met Dennis Baaijens en Mark Elferink, maar krijgt ook te maken met een nieuwe opzet. De wijkagenten zullen op een andere manier gaan functioneren. Operationeel expert Robin van der Heide van het team Enschede Oost van Politie Oost Nederland beantwoordt een aantal vragen over de nieuwe opzet. Wat is het verschil in opzet? Blijven er nog wel wijkagenten in Glanerbrug? De nieuwe opzet zal zijn dat niet alleen de wijkagenten zaken in de wijk gaan aanpakken en aanspreekbaar zijn maar het gehele team. Het politieteam Enschede-Oost bestaat dan ook uit 26 politieagenten die voor de burgers in Enschede-Oost klaar staan. Indien u met een probleem zit waarbij u specialistische hulp nodig heeft kunt u de wijkagent vragen hierin mee te participeren en u te adviseren. De wijkagent kan immers niet op alle plekken tegelijk zijn en zet werkzaamheden uit binnen het team. Het kan dus zijn dat u vraagt naar de wijkagent en een andere collega te spreken krijgt die met uw vraag/probleem aan de slag gaat. Overigens wijzen wij er wel op dat in overlast situatie/buurtconflicten u eerst aan zet bent. Meestal zijn (kleine) problemen gemakkelijk door u zelf op te lossen. Mocht het probleem niet oplosbaar zijn denkt u dan ook eens aan buurtbemiddeling te bereiken op: 06–533 47 021.

Wat betekent dat dus voor het functioneren van de nieuwe wijkagenten?

Het werk dat de wijkagent uitvoert zal niet veranderen. De manier waarop hij dat doet veranderd wel. Hij betrekt nu veel meer zijn team en zet zaken weg zodat de burger sneller geholpen wordt. Hierdoor zal de burger veel sneller bericht van de politie ontvangen en werken we naar een hogere tevredenheid.

Hoe is de politie in het algemeen en de wijkagenten in het bijzonder in de nieuwe opzet te bereiken?

Telefonisch contact is nu nog de manier waarop u het snelste contact met de politie kunt krijgen. Het algemene nummer is bij geen spoed 0900-8844 en bij spoed 112. De wijkagenten gaan met de tijd mee en maken ook gebruik van digitale middelen. Op http://www.politie.nl kunt u, uw wijkagent via het postcode gebied waarin u woont opzoeken en contact leggen met uw wijkagent. Verder willen wij de burger verzoeken om bij verdachte situaties altijd de politie te bellen. Dus bij twijfel bellen!