Ton voor aanpak Gronausestraat

Direct na de herinrichting van het plein aan de Gronausestraat in Glanerbrug kwamen de eerste klachten. Die werden na een eerste hersteloperatie wel wat minder, maar nu is toch een tweede reddingsplan nodig. De kosten bedragen ongeveer een ton. 
Losliggende tegels, klepperende kolken, verzakte bestrating en geluidsoverlast door het geraas van autobanden. De problemen op en rond het plein bij Albert Heijn, dat deel uitmaakt van de Gronausestraat, zijn al jaren een doorn in het oog van aanwonenden, winkeliers en dorpsraad. Na een eerste evaluatie van de heringerichte straat is in 2011 al een aantal verbeteringen doorgevoerd. De klachten over het plein bleven echter bij het stadsdeel Oost binnenstromen. Dat erkent nu dat forse ingrepen nodig zijn. De plannen worden donderdagavond besproken in de dorpsraad en met de aanwonenden. 
Al vrij snel na de heropening van de Gronausestraat in 2009 kwamen de eerste klachten. De Glanerbruggers vonden het ontwerp van de straat weliswaar mooi, maar allesbehalve veilig. Fietsers gaven aan het gevaarlijk te vinden om op de straat te fietsen. Chaotisch parkeergedrag, gevaarlijke oversteken, ontbrekende bebording en onduidelijkheid bij de kruispunten, waren veelgehoorde klachten. In 2011 werden ze grotendeels door de gemeente verholpen. Desondanks maken direct aanwonenden nog steeds melding van lawaai en trillingen. 

Lees meer: Ton voor aanpak Gronausestraat

Aanpak Gronausestraat 2012

In 2007-2008 is de Gronausestraat in Glanerbrug heringericht. Samen met bewoners, ondernemers en de dorpsraad is een zorgvuldig voorbereidingstraject doorlopen en een ontwerp gemaakt dat gericht is op het versterken van het verblijf- en winkelkarakter van de Gronausestraat. Een jaar na oplevering bleken er in het dagelijks gebruik klachten te zijn over het functioneren van de Gronausestraat. Deze klachten hadden vooral betrekking op verkeersaspecten en fysieke inrichting. Ook bleek in het derde jaar na de aanplant (2010/2011) dat de bomen in het kernwinkelgebied vitaliteitsproblemen vertoonden.

Lees meer: Aanpak Gronausestraat 2012

Geen verslaafden in het Redemptoristenpark

Het verzet was massaal en liet qua toon ook niets aan duidelijkheid te wensen over. De buurt, de op leeftijd zijnde bewoners van het Redemptoristenpark en de Dorpsraad. Iedereen was heel pertinent. Verslaafden hoorden niet thuis in het Redemptoristenpark. Drie maanden later zijn er goede afspraken gemaakt en is de RIBW welkom. Er komen geen (ex-)verslaafden, wel huuders met een psychische aandoening.

Lees meer: Geen verslaafden in het Redemptoristenpark