Evaluatie bijeenkomsten sociaal plan Ontdekkingsreizigerbuurt

In 2008 is het Plan van aanpak Ontdekkingsreizigerbuurt verschenen. De aanleiding was dat de netwerkpartners op dat moment van mening waren dat de buurt op het gebied van leefbaarheid en sociale samenhang achteruit ging. In dit plan zijn een aantal acties opgenomen om de negatieve spiraal te doorbreken. Het doel van de evaluatie is het actualiseren van het sociaal plan. De evaluatie heeft in 2011 plaatsgevonden en het resultaat zijn actiepunten in de vorm van bijdragen van de netwerkpartners om de sociale samenhang en de leefbaarheid te verbeteren. 
Dit plan maakt onderdeel uit van het Ontwikkelingsplan Glanerbrug

Lees meer: Evaluatie bijeenkomsten sociaal plan Ontdekkingsreizigerbuurt

Kidsrun 2012 Glanerbrug

Op zondag 22 april werd de kidsrun Glanerbrug als opwarmer voor de Enschede marathon gehouden. Een record aantal deelnemers, ongeveer acht honderd hadden zich voor deze loop ingeschreven.

Afspraken Domijn 2012

Inleiding

De gemeente Enschede vindt het belangrijk dat voorzieningen die zorg bieden aan allerlei kwetsbare doelgroepen goed verspreid zijn over de stad. De spreiding betreft diverse doelgroepen. Het betreft woonvormen voor beschermd- en begeleid wonen. De huidige bewoners van het Redemptoristenpark in Glanerbrug zijn 50+ senioren die zelfstandig wonen en daarbij gebruik kunnen maken van de zorg van de voorzieningen van AriënsZorgpalet. Bepalend voor deze 50+ senioren is dat zij gehuisvest zijn in gewone buurten, contact behouden met familie, kennissen en kinderen, hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid behouden en kunnen genieten van de rust en de natuur.  De doelgroep die hieraan wordt toegevoegd zijn in eerste instantie mensen met een (chronisch) psychiatrische aandoening (Regionale Instellingen voor Beschermd en Begeleid Wonen,

Lees meer: Afspraken Domijn 2012