Laatste Nieuws

Opgeruimd staat netjes

Een groep van 15 jongeren hebben op 13 juli jl. het terrein rondom het jongerenonderkomen “de Hut” weer een beter aanzien gegeven. Met man en macht werd er gewerkt aan het snoeien van de hagen, het schoffelen en harken en het opruimen van het zwerfafval.

Zonnepitten mogen dan lekker zijn maar behoren niet op het Cruijff Court te liggen. Dus bladblazers kwamen er aan te pas om het allemaal op te ruimen.

Wesley, Manuel, Nadia, Michael, Wesley, Dani, Jeremy, Tim, Michel, Sergio, Dylan, Leon, Guus, Stephanie en nog enkele andere, hebben zich ingezet voor een schone en opgeruimde leefomgeving. Na ruim twee uur hard werken, met ondersteuning van de Dorpsraad en van het stadsdeelbeheer Oost die de takken en rommel meteen weggebracht hebben, kon men tevreden zeggen: “op geruimd staat netjes”.

Al met al, een geslaagde actie van de jeugd van Glanerbrug. We willen dan ook tegen iedereen zeggen: “Laten we het met elkaar netjes houden”