Laatste Nieuws

Fietsnietjes

Een overleg, een voorstel, een uitwerking en een goedkeuring dat is de weg die bewandeld moest worden om voor enkele winkels aan de Gronausestraat fietsnietjes geplaatst te krijgen.

In meerdere openbare dorpsraadvergaderingen is hierover met inwoners en winkeliers uit het dorp gesproken. In deze vergaderingen werd door de aanwezigen duidelijk verwoord dat niet iedereen blij is met fietsnietjes voor zijn winkel of voor zijn woning. Daarom is in samenwerking met het stadsdeelmanagement en de dorpsraad eerst navraag gedaan, wie de fietsnietjes wel of niet geplaatst wil hebben. Vervolgens werd er gezocht naar de benodigde financiële middelen en het juiste tijdstip van plaatsing. Om te voorkomen dat door geplande wegwerkzaamheden aan de Gronausestraat de fietsnietjes zouden beschadigen of voor extra

werklast zouden zorgen is besloten deze te plaatsen als alle werkzaamheden zijn afgerond.

Het duurde en duurde, het duurde allemaal wel heel erg lang, maar eind goed al goed, de fietsnietjes zijn geplaatst.

Het is nu aan het winkelende publiek om deze te gebruiken, waardoor dan ook het nut en het effect duidelijk toonbaar wordt. Het stadsdeelmanagement en de dorpsraad Glanerbrug hebben toegezegd  dat als blijkt dat de fietsnietjes een succes zijn en er na verloop van tijd behoefte bestaat aan meerdere, zij zich hiervoor zullen inzetten.