Laatste Nieuws

Drugsoverlast in Glanerbrug

Rondslingerende spuiten, ongure types die in de buurt rondstruinen, toegenomen criminaliteit en het intimideren van mensen in de buurt. Bewoners van de W.C. Schoutenstraat, J.C. de Rijpstraat en J.H. van Linschotenstraat in Glanerbrug hebben het afgelopen jaar te maken gekregen met steeds meer overlast door drugsgebruikers in hun buurt. Voor hen is de maat vol.   In een brief aan burgemeester Onno van Veldhuizen vragen ze hem de bewoners te helpen en te steunen om hun buurt weer veilig en gezellig te maken. Ongure types 'We hebben als buurt gemerkt dat steeds meer ongure types in onze straten rondlopen. Ze gaan telkens op bezoek bij een drietal woningen. Twee in de flats aan de Gronausestraat en eentje in de W.C. Schoutenstraat. Eerst ging het om een paar per dag, maar nu zijn dat er soms wel tegen de tweehonderd per dag', aldus de verontruste briefschrijvers. Melding De buurtgenoten geven aan zowel individueel als ook als groep regelmatig melding gemaakt te hebben van de overlast, bij De Woonplaats en bij de politie. "De woningcorporatie geeft aan meer klachten nodig te hebben voordat actie kan worden ondernomen." ‘Geen prioriteit’ De politie zegt op dit moment niet veel te kunnen doen, omdat er gewoonweg geen prioriteit ligt bij het bestrijden van deze vorm van drugshandel. De wijkagenten Chantal Wassink en Wilfried Bossink onderschrijven de problemen die de bewoners in de brief aanhalen. "We hebben regelmatig in de buurt gesurveilleerd en betrokken adressen gecontroleerd", zeggen zij. "Onze bevindingen en hun informatie en concrete meldingen hebben we half december gerapporteerd aan de burgemeester." Aanpak De wijkagenten hopen dat de burgemeester en De Woonplaats doorpakken. "Dit vraagt om een brede aanpak. Aan die overlast moet een einde komen. Desnoods gaan we op een stoeltje voor de deur zitten." Intussen heeft burgemeester Onno van Veldhuizen laten weten dat hij de zaak oppakt.