Nieuws 2017

Openbare Dorpsraadvergadering donderdag 23 november

De Dorpsraad Glanerbrug vergadert donderdag 23 november openbaar in het Meijershoes aan de Kerkstraat op het Bultserve
Aanvang: 20.00 uur

De dorpsraad Glanerbrug vergadert in het openbaar, wat betekent dat een ieder hierbij is uitgenodigd en de deur van het Meijershoes op ’t Bultserve om 19.30 uur voor een ieder open staat. De vergadering begint om 20.00 uur.   

Met deze laatste openbare vergadering in 2017 sluiten we het vergaderjaar af. Een goed moment om terug te blikken en de vragen die u heeft te stellen.

Ook horen we graag van u welke onderwerpen er voor 2018 geagendeerd kunnen worden.

Kortom een vergadering waarin uw inbreng gewenst is. We nodigen in het bijzonder onze dorpsgenoten uit die hebben aangegeven graag een avondspreekuur van de Dorpsraad te zien.

Openbare Dorpsraadvergadering donderdag 28 september

De Dorpsraad Glanerbrug vergadert donderdag 28 september openbaar in het Meijershoes aan de Kerkstraat op het Bultserve
Aanvang: 20.00 uur

De dorpsraad Glanerbrug vergadert in het openbaar, wat betekent dat een ieder hierbij is uitgenodigd en de deur van het Meijershoes op ’t Bultserve om 19.30 uur voor een ieder open staat. De vergadering begint om 20.00 uur.   

Op de agenda staan de lopende zaken maar zal ook gesproken worden over de huidige stand betreffende het zwembad, en veiligheid en vuurwerk. Eveneens zal uitgebreid aan de orde komen de verdere uitwerking van de door inwoners ingediende ideeën en voorstellen betreffende de veiligheid voor fietsers op de Gronausestraat in Glanerbrug.

De dorpsraad nodigt een ieder uit hierbij aanwezig te zijn en staat open voor thema,s die door inwoners ingebracht worden. U heeft ideeen en voorstellen aangaande het algemeen belang van het dorp Glanerbrug, u wilt hier iets mee doen maar weet nog niet hoe en op welke wijze, kom dan naar de vergadering en breng het in. We bespreken het en kijken gezamenlijk of hier invulling aan gegeven kan worden.

Niets doen is geen optie, als het gaat om het belang van het dorp. 

Donderdag 22 juni openbare Dorpsraadvergadering

De Dorpsraad Glanerbrug vergadert donderdag 22 juni openbaar in het Meijershoes aan de Kerkstraat op het Bultserve. Aanvang: 20.00 uur.

Op de agenda staan lopende zaken zoals jongerenonderkomen De Hut, Veiligheid en vuurwerk, de Action, bibliotheek en zwembad De Brug.

En verder: Visie kernwinkelgebied Glanerbrug. Hoe ver is de werkgroep/commissie die met alle betrokkene een visie zou gaan formuleren m.b.t. de inrichting van de Gronausestraat. En hoe wordt dit ingepast in de detailhandelstructuurvisie voor Glanerbrug?

Verkeer (fietsonveiligheid) Gronausestraat. De dorpsraad wordt aangesproken over hoe men de fiets (on)veiligheid van het kernwinkelgebied op de Gronausestraat ervaart. Wethouder Jeroen Hatenboer heeft enkele maatregelen laten uitvoeren om het veiligheidsgevoel te verbeteren. De dorpsraad wil graag van de inwoners horen wat zij als veilig en onveilig ervaren, wat de Glanerbruggers zelf als uitvoerbare oplossingen zien en wat zij er zelf aan kunnen bijdragen.  Dit alles om tot een punt te komen van wat we op de meerjarige prioriteitenlijst van mobiliteitsprojecten moeten zien te krijgen. Wat is realistisch en wat is uitvoerbaar?