Startpagina

Overlast processierups

In het gehele land is overlast van de processierups hoor- en voelbaar. Zo ook in en om ons eigen dorp. De Dorpsraad Glanerbrug signaleert een groot gevaar voor mens en dier en ziet vooral gevaar voor met name de honderden fietsers – schoolgaande kinderen en ouderen – die dagelijks gebruik maken van de Gronausestraat tussen Glanerbrug en Enschede.

De gemeente zegt over de overlast op hun website: “Wij proberen de nesten en rupsen op plaatsen waar veel mensen zijn en waar de kans op overlast het grootst is zo snel mogelijk weg te halen. Deze plekken met een hoog risico zijn bijvoorbeeld bij scholen, speelplekken en drukke voet- en fietspaden. Wij volgen daarbij de landelijke leidraad. Er is op moment maximale inzet van gespecialiseerde bestrijdingsbedrijven.”

Wilt u melding maken van een risicoplek in Glanerbrug of Enschede dan kunt u dat op de website van de gemeente Enschede doen. Kijk vóór uw melding even op de beschikbare kaart of die plek al in het overzicht staat en wat de status is.

De bestrijding van de processierups vraagt, naast een gemeentelijke-, ook een landelijke aanpak. De landelijke leidraad van beheersing van de processierups dateert echter van 2013 en wordt momenteel herzien. De Dorpsraad Glanerbrug gaat ervan uit dat de gemeente Enschede ook dit herziene beleid, zodra het beschikbaar is, met spoed zal opvolgen.