Nieuws 2018

Uitnodiging openbare vergadering 22 november

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te mogen nodigen voor de Openbare Dorpsraadvergadering van 22 november.

De vergadering begint om 20.00 uur.

Zoals altijd is eenieder hierbij uitgenodigd aanwezig te zijn en wordt de mogelijkheid geboden zijn of haar inbreng te verwoorden.

Dit zal de laatste openbare vergadering van de dorpsraad in haar huidige samenstelling zijn.
Een aantal leden van de dorpsraad zal stoppen, wel  hebben zich al nieuwe bestuurders aangemeld.
Technisch zullen wij de nieuwe bestuurders in de stichting opnemen. Belangstellenden voor een functie binnen de dorpsraad kunnen zich deze avond ook nog aanmelden.
De agenda

  • Opening
  • Mededelingen
  • Verslag kascontrolecommissie
  • Verkiezing nieuwe bestuurders
  • Korte terugblik op 2018
  • Wat staat erop de agenda voor 2019
  • Rondvraag

Dorpsraad blikt terug deel 3

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt. Dit is het derde en laatste deel.

 

2013-2018. Drugsproblematiek

De dorpsraad is al jaren alert op de drugsproblematiek in het dorp en de inwoners weten als het er op aankomt de weg naar de dorpsraad en politie wel te vinden. De dorpsraad werkt in deze samen met politie en stadsdeelmanagement Oost.

De dorpsraad geeft meldingen van stankoverlast  en ongewenst buurt of straat gedrag veroorzaakt door drugshandel door naar de politie. Dit kan resulteren in een inzet van het Landelijk Team Forensische Opsporing (LTFO).

De dorpsraad, politie en gemeenteambtenaren hebben regelmatig overleg met koffieshophouders en bespreken de klachten en/of meldingen. De laatste jaren worden zij hierbij geassisteerd door de burgerwacht Glanerbrug.

Bestrijding van de drugsproblematiek is voor de dorpsraad vaak een kwestie van de lange adem aangezien in het voortraject de landelijke procedure moet worden doorlopen. Meldingen van burgers zijn voor de dorpsraad en politie van essentieel belang om de drugsproblematiek goed en verantwoord in beeld te krijgen en zijn noodzakelijk voor het opmaken van een dossier.

Lees meer: Dorpsraad blikt terug deel 3

Dorpsraad blikt terug deel 2

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt. Dit is het tweede deel.

 

2006. Ecozone op de Eschmarke

De dorpsraad heeft bij het de totstandkoming van het stedenbouwkundig ontwerp van de wijk Eschmarke verzocht het bestaande landschap als uitgangspunt te nemen. Er zijn drie ecologische verbindingszones gerealiseerd, die de natuurgebieden aan de noord- en zuidkant van de wijk met elkaar verbinden en zo de flora en fauna in stand houden. De dorpsraad is in die jaren actief in gesprek gegaan met de gemeente aangaande de bereikbaarheid van de verenigingen aan de Ekersdijk en de doorgang van de Ecozone aldaar. De aanwezige heidezone maakt deel uit van het ecopark en is een samensmelting van een recreatie- en een natuurgebied. Om verdroging van de natuurgebieden te voorkomen is veel aandacht besteed aan de waterhuishouding in de wijk. Dit resulteerde onder andere in de aanleg van een natuurlijk waterafvoersysteem in de vorm van wadi’s. De dorpsraad heeft de gemeente er op geattendeerd dat de waterhuishouding van de Eschmarke gevolgen kan hebben op de waterhuishouding en waterafvoer in de kern van Glanerbrug.

Lees meer: Dorpsraad blikt terug deel 2

Dorpsraad blikt terug deel 1

Aan het eind van dit jaar stopt een vijftal leden van de Dorpsraad Glanerbrug.

Het is tijd voor een een nieuwe generatie Dorpsraadsleden maar het is ook tijd om terug te blikken op 24 jaar Dorpsraad.

Een samenvatting in drie delen samengesteld door onze secretaris Bart Klatt. Dit is het eerste deel.

 

1994-1998. Dorpsraad – Bouw en Milieudienst

De jaren negentig, de dorpsraad Glanerbrug heeft zijn bestaansrecht en meerwaarde  ruimschoots aangetoond, als ik mij als vrijwilliger bij de dorpsraad aanmeld.

Eind jaren negentig, het was een dorpsraad die door de inwoners en door de gemeente Enschede zeer gewaardeerd en gerespecteerd werd. Als nieuw dorpsraadlid wilde ik me voor het dorp en de gemeenschap inzetten.

Bij mijn aantreden oktober 1994 werd er binnen de dorpsraad gewerkt in commissies en veel ambtelijke zaken liepen in die tijd bij de gemeente Enschede via de afdeling Bouwdienst van de gemeente Enschede. Het waren de jaren waarin de gemeentelijke bouwdienst miljoenen tekort kwam en een gemeentelijke dienst was die veel macht en zeggenschap had. Het was een Bouwdienst, waar afdelingshoofden zich verschansten binnen hun eigen koninkrijkjes, en het bestuurders aan de wil ontbrak om daar doorheen te breken.

Lees meer: Dorpsraad blikt terug deel 1