Startpagina

AGENDA OPENBARE DORPSRAADVERGADERING 20 MAART 2024

Geachte lezer,

Hierbij nodigen we u van harte uit voor de openbare dorpsraadvergadering op 20 maart a.s.. Bijgevoegd meer informatie en de voorlopige agenda.

Aanvang: 19:30 uur
Locatie:   Brasserie De Refter (Liberein), Pater ten Winkelstraat 3
Deze agenda heeft geen bijlagen

(Voorlopige) agenda

  1. Opening en vaststelling vergadering
  2. Mededelingen
  3. Stand van zaken heropening zwembad 'De Brug'
  4. Herontwikkeling omgeving De Brug
  5. Gemeentelijke mededelingen (wijkbeheer en Stadsdeelmanagement)
  6. Dorpsbuurtbus Glane (Losser-Glane-Glanerbrug) Martha Horstman
  7. Wat verder ter tafel komt
  8. Rondvraag
  9. Sluiting

We hopen u deze avond te mogen begroeten.