Startpagina

DORPSRAADVERGADERING

Op donderdag 16 november, om 19:30 uur, houdt de Dorpsraad Glanerbrug een Openbare Dorpsraadvergadering.

Hierbij nodigen we je van harte uit om bij deze vergadering aanwezig te zijn.
Locatie: Liberein - De Refter, Pater ten Winkelstraat 3, 7532 DC Enschede.

AGENDA

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Stand van zaken zwembad 'De Brug'
 4. Voortgang Droom van Glanerbrug
 5. Veiligheid/Verkeer
  - aanpassingen Kerkstraat
  - ingezonden brief bewoner Heldershof
 6. Tolstraat
  - spreekrecht aangevraagd door Edsko Hekman
 7. Wijkbeheer
 8. Overige actuele zaken
  - buurtbus
 9. Rondvraag

We hopen je donderdag te mogen begroeten.