Nieuws 2012

Opgeruimd staat netjes

Een groep van 15 jongeren hebben op 13 juli jl. het terrein rondom het jongerenonderkomen “de Hut” weer een beter aanzien gegeven. Met man en macht werd er gewerkt aan het snoeien van de hagen, het schoffelen en harken en het opruimen van het zwerfafval.

Zonnepitten mogen dan lekker zijn maar behoren niet op het Cruijff Court te liggen. Dus bladblazers kwamen er aan te pas om het allemaal op te ruimen.

Wesley, Manuel, Nadia, Michael, Wesley, Dani, Jeremy, Tim, Michel, Sergio, Dylan, Leon, Guus, Stephanie en nog enkele andere, hebben zich ingezet voor een schone en opgeruimde leefomgeving. Na ruim twee uur hard werken, met ondersteuning van de Dorpsraad en van het stadsdeelbeheer Oost die de takken en rommel meteen weggebracht hebben, kon men tevreden zeggen: “op geruimd staat netjes”.

Al met al, een geslaagde actie van de jeugd van Glanerbrug. We willen dan ook tegen iedereen zeggen: “Laten we het met elkaar netjes houden”

Gentiaanstraat

De dorpsraad Glanerbrug gaf in hun laatste openbare vergadering aan geïnformeerd te willen worden over de voortgang van het wijkbeheerplan “Bentveld”. Leeft het nog onder de bewoners en krijgt het de vereiste aandacht. Een dorpsraadlid was dan ook aanwezig bij de vervolggesprekken met bewoners van de Gentiaanstraat.

gentiaan.jpg - 25.67 KB

 Een straat waar aanwonende zich samen met het stadsdeelbeheer willen inzetten voor een verbetering van hun buurt. Een achttal aanwonende hebben de uitnodiging aangegrepen om samen met de wijkbeheerder Raimond Senger in gesprek te gaan over wenselijke veranderingen in hun straat. Zij kregen, op hun verzoek, uitgelegd wat het stadsdeel verstaat onder onderhoudsniveau “basis”. Op de vraag van een van de aanwezige dat als de hele buurt klaagt er dan meer voor hen gedaan wordt, werd hen te verstaan gegeven dat het stadsdeelbeheer altijd met bewoners in gesprek gaat om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Lees meer: Gentiaanstraat

Fietsnietjes

Een overleg, een voorstel, een uitwerking en een goedkeuring dat is de weg die bewandeld moest worden om voor enkele winkels aan de Gronausestraat fietsnietjes geplaatst te krijgen.

In meerdere openbare dorpsraadvergaderingen is hierover met inwoners en winkeliers uit het dorp gesproken. In deze vergaderingen werd door de aanwezigen duidelijk verwoord dat niet iedereen blij is met fietsnietjes voor zijn winkel of voor zijn woning. Daarom is in samenwerking met het stadsdeelmanagement en de dorpsraad eerst navraag gedaan, wie de fietsnietjes wel of niet geplaatst wil hebben. Vervolgens werd er gezocht naar de benodigde financiële middelen en het juiste tijdstip van plaatsing. Om te voorkomen dat door geplande wegwerkzaamheden aan de Gronausestraat de fietsnietjes zouden beschadigen of voor extra

werklast zouden zorgen is besloten deze te plaatsen als alle werkzaamheden zijn afgerond.

Het duurde en duurde, het duurde allemaal wel heel erg lang, maar eind goed al goed, de fietsnietjes zijn geplaatst.

Het is nu aan het winkelende publiek om deze te gebruiken, waardoor dan ook het nut en het effect duidelijk toonbaar wordt. Het stadsdeelmanagement en de dorpsraad Glanerbrug hebben toegezegd  dat als blijkt dat de fietsnietjes een succes zijn en er na verloop van tijd behoefte bestaat aan meerdere, zij zich hiervoor zullen inzetten.

"Twente Cup"

Geen tegenslag kon het Glanerbrugse team, dat met scoren in de wijk deelgenomen heeft aan de Twente Cup, ervan weerhouden het Cruijff Court op te ruimen, ook al werkte het weer de zondagochtend van 24 juni niet echt mee. In de stromende regen werd er door de voetballers gewerkt en een begin gemaakt met het onderhoud aan de hagen rondom het voetbalveld. Na anderhalf uur zwoegen en door en door nat mocht het resultaat er zijn. Jongerenwerker Guus had voor de lunch broodjes ingekocht en een van de aanwonende bewoonsters zorgde ervoor dat alles gereed was en op tijd klaar stond. Na nog even een moment van sociaal samenzijn, wat eten en gezellig napraten werd met een tevreden gevoel de ochtend beëindigd. Ook deze actie van de jongeren mag men als een geslaagde actie zien, die men wellicht in de toekomst gezamenlijk met buurtbewoners kan doen. Met dank aan de Dorpsraad voor het gebruik van de BIA kar met tuingereedschap en het stadsdeelbeheer Oost voor het opruimen van alle rommel en takken.