Nieuws 2013

Jaarplan 2013

Glanerbrug is één van de drie dorpen van Enschede, maar wel het meest “stedelijke”. Het is  een dorp met een eigen identiteit, een grensdorp met dorpse cultuurkenmerken en woonmilieus en daarmee een interessante woonplek voor ruim 13.000 inwoners. Binnen Glanerbrug zijn twee ruimtelijke structuurdragers te onderscheiden: De Gronausestraat is het hoofdlint waarlangs het kernwinkelgebied is ontstaan. Daarnaast bestaat er een stelsel van oude linten: De Kerkstraat, Tolstraat, Schipholtstraat, Ekersdijk, Zwarteweg, Bultsweg en Lonnekerweg. Deze oude linten hebben vanuit de historie een ontsluitingsfunctie voor het dorp. Typerend zijn de grote verscheidenheid van woningen en kavels, waardoor een levendig straatbeeld ontstaat.

De nieuwbouwwijken Oikos, Voskamp. Beekveld, “t Schild en Eilermarke zijn tegen het dorp aangebouwd, waarmee de grenzen met de stad zijn vervaagd. Met deze wijken beschikt Glanerbrug over verschillende woonmilieus, er is voor elk wat wils. Het gebied kent aan de oost- en westkant natuurlijke grenzen, door respectievelijk de Glanerbeek en het eco-park. 

Lees meer: Jaarplan 2013

Gentiaanstraat

Verslag bijeenkomst van 19 februari 2013 met bewoners, stadsdeelbeheer en Dorpsraad.               

Aanwezig: 13 personen die ±20 woningen vertegenwoordigen

Lees meer: Gentiaanstraat

Bultsweg

Verslag bijeenkomst van 19 feb 2013 met de bewoners, stadsdeelbeheer en Dorpsraad.                  

Aanwezig: 9 bewoners

Lees meer: Bultsweg

Rondostraat

Verslag bijeenkomst van 21 feb 2013 met de bewoners van nr 94-99, 100 – 106, 113 – 117, 107 – 110, stadsdeelbeheer en Dorpsraad

Aanwezig: 6 personen die ±22 woningen vertegenwoordigen

Alle aanwezigen worden welkom geheten en zij geven aan blij te zijn met dit overleg. Het overleg, dat al in september van 2012 zou plaatsvinden, is door diverse redenen uitgesteld en bewoners waren hiervan vooraf over geïnformeerd. Er wordt uitgelegd dat de gemeente Enschede niet aan bezuinigingen ontkomt en er beperkte mogelijkheden zijn. De aanpak van het openbaar groen is noodzakelijk geworden na het openbreken van de straat en het daardoor beschadigde en vernielde openbare groen.

Lees meer: Rondostraat