Nieuws 2015

Inspraak Stadsdeelcommissie Oost feb 2015

Geachte commissieleden stadsdeel Oost,

De DrG (Dorpsraad Glanerbrug) wil op deze wijze gebruik maken van de mogelijkheid om alle fracties en het college van B&W te bedanken voor hun reacties op de door ons aan hen verstuurde brief en de verzonden mails, betreffende Anytime Fitness Glanerbrug. In het bijzonder willen we dank zeggen voor de afhandeling en communicatie, welke getuigt van een bijzondere samenwerking, zoals in dit schrijven is verwoord. 

Als dorpsraad Glanerbrug, met een A-status, die recht geeft op het geven van een gevraagd en ongevraagd advies, is het van groot belang het vertrouwen te hebben van alle lagen van de bevolking. Communicatie, verbindingen en samenwerking zijn hierbij de toverwoorden die door gemeentelijke interpretatie herhaaldelijk een nieuwe betekenis krijgen.  “We leren daarin nog elke dag bij”. In het door de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening) vastgestelde beleid betreffende bestemmingsplannen, heeft de gemeente de mogelijkheid tot aanpassingen en veranderingen van geldende bestemmingsplannen. De gemeente kan dit doen naar eigen inzicht en eigen goeddunken.

Als dorpsvertegenwoordigers gaan we de communicatie met de verantwoordelijke ambtenaren aan en gebleken is, dat de gemeente Enschede kiest voor een werkwijze, die gepaard gaat met een afhandeling zoals die hen op dat moment het beste uitkomt.

Lees meer: Inspraak Stadsdeelcommissie Oost feb 2015

Erkenning Dorpsraad Glanerbrug

Op 02 februari 2015 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van Enschede besloten de Stichting Dorpsraad Glanerbrug de status van erkend wijkorgaan te verlenen voor de periode 2015 – 2018.

De erkenning is verleend op grond van de Regeling Wijkorganen en geldt voor de volgende wijken, dorpen en/of buurten volgens de CBS wijk- en buurtindeling : 80 – Glanerveld;  81 – Bentveld - Scheurserve; 82 – Schipholt, Glanermaten; 83 – De Eekmaat; 84 – Oikos; 85 – De Slank.

Lees meer: Erkenning Dorpsraad Glanerbrug